Haugstien 15
7822 BANGSUND

Haugstien 15, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haugstien 15, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 60 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 205 FLAKK
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Haugstien

Haugstien er ein veg i Namsos kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haugstien 1 7822 BANGSUND 64.3852, 11.3997 34 / 60
Haugstien 2 7822 BANGSUND 64.3849, 11.3999 34 / 60
Haugstien 4 7822 BANGSUND 64.3848, 11.4003 34 / 285
Haugstien 6 7822 BANGSUND 64.3848, 11.4010 34 / 53
Haugstien 7 7822 BANGSUND 64.3853, 11.4027 34 / 60
Haugstien 9 7822 BANGSUND 64.3852, 11.4031 34 / 60
Haugstien 10 7822 BANGSUND 64.3849, 11.4020 34 / 60
Haugstien 11 7822 BANGSUND 64.3851, 11.4035 34 / 60
Haugstien 12 7822 BANGSUND 64.3849, 11.4028 34 / 60
Haugstien 13 7822 BANGSUND 64.3855, 11.4034 34 / 60
Haugstien 14 7822 BANGSUND 64.3848, 11.4034 34 / 60
Haugstien 15 7822 BANGSUND 64.3855, 11.4039 34 / 60
Haugstien 16 7822 BANGSUND 64.3847, 11.4041 34 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken