Langøra 12
7822 BANGSUND

Langøra 12, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langøra 12, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 19 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 203 BANGSUNDSTRAUMEN
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Langøra

Langøra er ein veg i Namsos kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langøra 1 7822 BANGSUND 64.3827, 11.3950 34 / 50
Langøra 2 7822 BANGSUND 64.3838, 11.3957 34 / 292
Langøra 3 7822 BANGSUND 64.3831, 11.3953 34 / 9
Langøra 4 7822 BANGSUND 64.3840, 11.3953 34 / 297
Langøra 5 7822 BANGSUND 64.3833, 11.3945 34 / 9
Langøra 6 7822 BANGSUND 64.3842, 11.3949 34 / 38
Langøra 8 7822 BANGSUND 64.3843, 11.3941 34 / 258
Langøra 9 7822 BANGSUND 64.3837, 11.3941 34 / 102
Langøra 10 7822 BANGSUND 64.3845, 11.3936 34 / 25
Langøra 11 7822 BANGSUND 64.3839, 11.3935 34 / 9
Langøra 12 7822 BANGSUND 64.3847, 11.3928 34 / 19
Langøra 14 7822 BANGSUND 64.3848, 11.3917 34 / 9
Langøra 16 7822 BANGSUND 64.3835, 11.3914 34 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken