Stasjonsvegen 5
7822 BANGSUND

Stasjonsvegen 5, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stasjonsvegen 5, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 341 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 202 BANGSUND SYD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Stasjonsvegen

Stasjonsvegen er ein veg i Namsos kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stasjonsvegen 2 7822 BANGSUND 64.3924, 11.3954 34 / 1
Stasjonsvegen 3 7822 BANGSUND 64.3920, 11.3958 34 / 275
Stasjonsvegen 4 7822 BANGSUND 64.3922, 11.3951 34 / 1
Stasjonsvegen 5 7822 BANGSUND 64.3917, 11.3955 34 / 341
Stasjonsvegen 6 7822 BANGSUND 64.3920, 11.3949 34 / 339
Stasjonsvegen 7 7822 BANGSUND 64.3915, 11.3955 34 / 1
Stasjonsvegen 8 7822 BANGSUND 64.3917, 11.3947 34 / 300
Stasjonsvegen 9 7822 BANGSUND 64.3913, 11.3955 34 / 328
Stasjonsvegen 10 7822 BANGSUND 64.3914, 11.3947 34 / 1
Stasjonsvegen 11 7822 BANGSUND 64.3909, 11.3955 34 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken