Håmyrvegen 11
7822 BANGSUND

Håmyrvegen 11, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Håmyrvegen 11, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 60 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 205 FLAKK
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Håmyrvegen

Håmyrvegen er ein veg i Namsos kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Håmyrvegen 1 7822 BANGSUND 64.3858, 11.3997 34 / 60
Håmyrvegen 2 7822 BANGSUND 64.3854, 11.4001 34 / 60
Håmyrvegen 3 7822 BANGSUND 64.3861, 11.3998 34 / 73
Håmyrvegen 4 7822 BANGSUND 64.3854, 11.4007 34 / 60
Håmyrvegen 5 7822 BANGSUND 64.3860, 11.4005 34 / 60
Håmyrvegen 6 7822 BANGSUND 64.3853, 11.4012 34 / 60
Håmyrvegen 7 7822 BANGSUND 64.3863, 11.4009 34 / 60
Håmyrvegen 9 7822 BANGSUND 64.3864, 11.3999 34 / 60
Håmyrvegen 11 7822 BANGSUND 64.3862, 11.4027 34 / 60
Håmyrvegen 13 7822 BANGSUND 64.3862, 11.4021 34 / 60
Håmyrvegen 15 7822 BANGSUND 64.3862, 11.4016 34 / 60
Håmyrvegen 17 7822 BANGSUND 64.3858, 11.4015 34 / 227
Håmyrvegen 19 7822 BANGSUND 64.3856, 11.4013 34 / 60
Håmyrvegen 21 7822 BANGSUND 64.3858, 11.4021 34 / 60
Håmyrvegen 23 7822 BANGSUND 64.3859, 11.4021 34 / 60
Håmyrvegen 25 7822 BANGSUND 64.3859, 11.4026 34 / 60
Håmyrvegen 27 7822 BANGSUND 64.3859, 11.4026 34 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken