Strandli hytteområde 3
7822 BANGSUND

Strandli hytteområde 3, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandli hytteområde 3, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 141 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 203 BANGSUNDSTRAUMEN
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad:

Strandli hytteområde

Strandli hytteområde er ein veg i Namsos kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandli hytteområde 1 7822 BANGSUND 64.3995, 11.3574 34 / 313
Strandli hytteområde 2 7822 BANGSUND 64.3991, 11.3566 34 / 176
Strandli hytteområde 3 7822 BANGSUND 64.3989, 11.3557 34 / 141
Strandli hytteområde 4 7822 BANGSUND 64.3986, 11.3564 34 / 150
Strandli hytteområde 5 7822 BANGSUND 64.3976, 11.3586 34 / 175
Strandli hytteområde 6 7822 BANGSUND 64.3955, 11.3567 34 / 245

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken