Fagervegen 175
7822 BANGSUND

Fagervegen 175, 7822 BANGSUND er ei adresse i Namsos.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fagervegen 175, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 35 / 38 i 5005 Namsos
  • Grunnkrins: 204 SELNES
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad:

Fagervegen

Fagervegen er ein veg i Namsos kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 41 til 217.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fagervegen 41 7822 BANGSUND 64.4276, 11.4241 35 / 10
Fagervegen 57 7822 BANGSUND 64.4287, 11.4260 35 / 25
Fagervegen 59 7822 BANGSUND 64.4288, 11.4264 35 / 32
Fagervegen 67 7822 BANGSUND 64.4344, 11.4243 35 / 36
Fagervegen 96 7822 BANGSUND 64.4300, 11.4337 35 / 72
Fagervegen 97 7822 BANGSUND 64.4304, 11.4328 35 / 60
Fagervegen 108 7822 BANGSUND 64.4310, 11.4357 35 / 54
Fagervegen 167 7822 BANGSUND 64.4325, 11.4450 35 / 47
Fagervegen 175 7822 BANGSUND 64.4321, 11.4470 35 / 38
Fagervegen 184 7822 BANGSUND 64.4304, 11.4475 35 / 11
Fagervegen 186 7822 BANGSUND 64.4303, 11.4474 35 / 11
Fagervegen 205 7822 BANGSUND 64.4338, 11.4484 35 / 13
Fagervegen 206 7822 BANGSUND 64.4319, 11.4512 35 / 13
Fagervegen 207 7822 BANGSUND 64.4339, 11.4489 35 / 13
Fagervegen 209 7822 BANGSUND 64.4340, 11.4506 35 / 13
Fagervegen 210 7822 BANGSUND 64.4337, 11.4516 35 / 82
Fagervegen 211 7822 BANGSUND 64.4345, 11.4510 35 / 13
Fagervegen 213 7822 BANGSUND 64.4343, 11.4519 35 / 13
Fagervegen 215 7822 BANGSUND 64.4342, 11.4529 35 / 13
Fagervegen 217 7822 BANGSUND 64.4344, 11.4535 35 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken