Klempanvegen 10
7822 BANGSUND

Klempanvegen 10, 7822 BANGSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klempanvegen 10, 7822 BANGSUND:

  • Postnummer: 7822 BANGSUND
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 5 i 5005
  • Grunnkrins: 206 BANGSUND NORD
  • Valkrins: 3 BANGSUND
  • Kyrkjesogn: 9110102 Klinga
  • Tettstad: Bangsund

Klempanvegen

Klempanvegen er ein veg i Namsos kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klempanvegen 1 7822 BANGSUND 64.3982, 11.3959 34 / 5
Klempanvegen 2 7822 BANGSUND 64.3991, 11.3952 34 / 5
Klempanvegen 3 7822 BANGSUND 64.3986, 11.3947 34 / 5
Klempanvegen 4 7822 BANGSUND 64.3992, 11.3946 34 / 5
Klempanvegen 5A 7822 BANGSUND 64.3986, 11.3941 34 / 5
Klempanvegen 5B 7822 BANGSUND 64.3988, 11.3940 34 / 5
Klempanvegen 6 7822 BANGSUND 64.3996, 11.3941 34 / 5
Klempanvegen 7 7822 BANGSUND 64.3989, 11.3947 34 / 5
Klempanvegen 8 7822 BANGSUND 64.3997, 11.3944 34 / 5
Klempanvegen 9 7822 BANGSUND 64.3991, 11.3937 34 / 5
Klempanvegen 10 7822 BANGSUND 64.4001, 11.3941 34 / 5
Klempanvegen 11 7822 BANGSUND 64.3993, 11.3930 34 / 5
Klempanvegen 13 7822 BANGSUND 64.3998, 11.3935 34 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken