Gudbrand Akers veg 20
2345 ÅDALSBRUK

Gudbrand Akers veg 20, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gudbrand Akers veg 20, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 214 / 23 i 0415
  • Grunnkrins: 107 ÅDALSBRUK
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Gudbrand Akers veg

Gudbrand Akers veg er ein veg i Løten kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gudbrand Akers veg 1 2345 ÅDALSBRUK 60.7875, 11.3216 215 / 33
Gudbrand Akers veg 2 2345 ÅDALSBRUK 60.7876, 11.3211 215 / 42
Gudbrand Akers veg 3 2345 ÅDALSBRUK 60.7878, 11.3217 215 / 43
Gudbrand Akers veg 4 2345 ÅDALSBRUK 60.7878, 11.3210 215 / 41
Gudbrand Akers veg 6 2345 ÅDALSBRUK 60.7878, 11.3205 215 / 25
Gudbrand Akers veg 8 2345 ÅDALSBRUK 60.7881, 11.3205 214 / 11
Gudbrand Akers veg 9 2345 ÅDALSBRUK 60.7885, 11.3219 214 / 6
Gudbrand Akers veg 10 2345 ÅDALSBRUK 60.7884, 11.3209 214 / 7
Gudbrand Akers veg 11 2345 ÅDALSBRUK 60.7886, 11.3227 214 / 5
Gudbrand Akers veg 14 2345 ÅDALSBRUK 60.7892, 11.3205 214 / 16
Gudbrand Akers veg 15 2345 ÅDALSBRUK 60.7889, 11.3227 214 / 12
Gudbrand Akers veg 16 2345 ÅDALSBRUK 60.7891, 11.3215 214 / 13
Gudbrand Akers veg 19 2345 ÅDALSBRUK 60.7894, 11.3220 214 / 18
Gudbrand Akers veg 20 2345 ÅDALSBRUK 60.7894, 11.3213 214 / 23
Gudbrand Akers veg 24 2345 ÅDALSBRUK 60.7898, 11.3208 214 / 21
Gudbrand Akers veg 26 2345 ÅDALSBRUK 60.7902, 11.3205 214 / 20
Gudbrand Akers veg 28 2345 ÅDALSBRUK 60.7905, 11.3202 214 / 19
Gudbrand Akers veg 32 2345 ÅDALSBRUK 60.7906, 11.3212 214 / 14
Gudbrand Akers veg 39 2345 ÅDALSBRUK 60.7920, 11.3242 214 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken