Brynsvegen 536
2345 ÅDALSBRUK

Brynsvegen 536, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brynsvegen 536, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 221 / 3 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 107 ÅDALSBRUK
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Brynsvegen

Brynsvegen er ein veg i Løten kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 500 til 543.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brynsvegen 500 2345 ÅDALSBRUK 60.7877, 11.3001 220 / 6
Brynsvegen 520 2345 ÅDALSBRUK 60.7879, 11.3033 220 / 11
Brynsvegen 534 2345 ÅDALSBRUK 60.7891, 11.3049 221 / 3
Brynsvegen 536 2345 ÅDALSBRUK 60.7889, 11.3052 221 / 3
Brynsvegen 537 2345 ÅDALSBRUK 60.7886, 11.3060 221 / 49
Brynsvegen 543 2345 ÅDALSBRUK 60.7890, 11.3063 221 / 51

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken