Langgutua 12
2345 ÅDALSBRUK

Langgutua 12, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langgutua 12, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 199 / 23 i 0415
  • Grunnkrins: 105 TRØMNES
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Langgutua

Langgutua er ein veg i Løten kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langgutua 8 2345 ÅDALSBRUK 60.7893, 11.3449 199 / 7
Langgutua 12 2345 ÅDALSBRUK 60.7899, 11.3439 199 / 23
Langgutua 16 2345 ÅDALSBRUK 60.7906, 11.3430 199 / 29
Langgutua 20 2345 ÅDALSBRUK 60.7913, 11.3421 199 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken