Møllevegen 5
2340 LØTEN

Møllevegen 5, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Møllevegen 5, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 17 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løiten brænderi

Møllevegen

Møllevegen er ein veg i Løten kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Møllevegen 1 2340 LØTEN 60.8258, 11.3050 17 / 6
Møllevegen 3 2340 LØTEN 60.8250, 11.3059 17 / 47
Møllevegen 5 2340 LØTEN 60.8248, 11.3068 17 / 1
Møllevegen 7 2340 LØTEN 60.8244, 11.3074 17 / 1
Møllevegen 9 2340 LØTEN 60.8241, 11.3075 16 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken