Norderhovgutua 9
2340 LØTEN

Norderhovgutua 9, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Norderhovgutua 9, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 20 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Norderhovgutua

Norderhovgutua er ein veg i Løten kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Norderhovgutua 4 2340 LØTEN 60.8246, 11.3154 17 / 1
Norderhovgutua 6 2340 LØTEN 60.8245, 11.3146 16 / 1
Norderhovgutua 8 2340 LØTEN 60.8243, 11.3151 16 / 1
Norderhovgutua 9 2340 LØTEN 60.8240, 11.3117 16 / 20
Norderhovgutua 15 2340 LØTEN 60.8229, 11.3096 16 / 58
Norderhovgutua 19 2340 LØTEN 60.8222, 11.3091 16 / 23
Norderhovgutua 25 2340 LØTEN 60.8209, 11.3080 16 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken