Fabelfaret 6B
1718 GREÅKER

Fabelfaret 6B, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fabelfaret 6B, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2076 / 461 i 0105
  • Grunnkrins: 2404 GREÅKERDALEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Fabelfaret

Fabelfaret er ein veg i Sarpsborg kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fabelfaret 3 1718 GREÅKER 59.2739, 11.0441 2076 / 386
Fabelfaret 4A 1718 GREÅKER 59.2740, 11.0450 2076 / 5
Fabelfaret 4B 1718 GREÅKER 59.2740, 11.0449 2076 / 5
Fabelfaret 4C 1718 GREÅKER 59.2741, 11.0446 2076 / 5
Fabelfaret 4D 1718 GREÅKER 59.2741, 11.0445 2076 / 5
Fabelfaret 5A 1718 GREÅKER 59.2739, 11.0435 2076 / 475
Fabelfaret 5B 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0435 2076 / 475
Fabelfaret 5C 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0433 2076 / 475
Fabelfaret 5D 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0433 2076 / 475
Fabelfaret 5E 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0434 2076 / 475
Fabelfaret 5F 1718 GREÅKER 59.2737, 11.0434 2076 / 475
Fabelfaret 5G 1718 GREÅKER 59.2736, 11.0433 2076 / 475
Fabelfaret 5H 1718 GREÅKER 59.2737, 11.0432 2076 / 475
Fabelfaret 6A 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0447 2076 / 461
Fabelfaret 6B 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0446 2076 / 461
Fabelfaret 6C 1718 GREÅKER 59.2743, 11.0449 2076 / 461
Fabelfaret 7A 1718 GREÅKER 59.2739, 11.0427 2076 / 475
Fabelfaret 7B 1718 GREÅKER 59.2739, 11.0426 2076 / 475
Fabelfaret 7C 1718 GREÅKER 59.2739, 11.0427 2076 / 475
Fabelfaret 7D 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0427 2076 / 475
Fabelfaret 7E 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0426 2076 / 475
Fabelfaret 7F 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0425 2076 / 475
Fabelfaret 7G 1718 GREÅKER 59.2738, 11.0425 2076 / 475
Fabelfaret 8A 1718 GREÅKER 59.2742, 11.0440 2076 / 484
Fabelfaret 8B 1718 GREÅKER 59.2743, 11.0440 2076 / 484
Fabelfaret 9A 1718 GREÅKER 59.2740, 11.0427 2076 / 475
Fabelfaret 9B 1718 GREÅKER 59.2740, 11.0428 2076 / 475
Fabelfaret 9C 1718 GREÅKER 59.2741, 11.0429 2076 / 475
Fabelfaret 9D 1718 GREÅKER 59.2742, 11.0429 2076 / 475
Fabelfaret 9E 1718 GREÅKER 59.2742, 11.0428 2076 / 475
Fabelfaret 11 1718 GREÅKER 59.2741, 11.0436 2076 / 502
Fabelfaret 12A 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0438 2076 / 484
Fabelfaret 12B 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0438 2076 / 484
Fabelfaret 15 1718 GREÅKER 59.2744, 11.0433 2076 / 462
Fabelfaret 16 1718 GREÅKER 59.2749, 11.0442 2077 / 402
Fabelfaret 17 1718 GREÅKER 59.2747, 11.0432 2077 / 400
Fabelfaret 19 1718 GREÅKER 59.2750, 11.0434 2077 / 403
Fabelfaret 21 1718 GREÅKER 59.2754, 11.0432 2075 / 89

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken