Skrinhagavegen 12
2340 LØTEN

Skrinhagavegen 12, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skrinhagavegen 12, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 46 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løiten brænderi

Skrinhagavegen

Skrinhagavegen er ein veg i Løten kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skrinhagavegen 2 2340 LØTEN 60.8322, 11.3276 21 / 1
Skrinhagavegen 4 2340 LØTEN 60.8321, 11.3282 21 / 1
Skrinhagavegen 8 2340 LØTEN 60.8302, 11.3239 20 / 272
Skrinhagavegen 9 2340 LØTEN 60.8302, 11.3228 20 / 39
Skrinhagavegen 10 2340 LØTEN 60.8300, 11.3236 20 / 43
Skrinhagavegen 11 2340 LØTEN 60.8300, 11.3226 20 / 40
Skrinhagavegen 12 2340 LØTEN 60.8294, 11.3235 20 / 46
Skrinhagavegen 13 2340 LØTEN 60.8297, 11.3222 20 / 41
Skrinhagavegen 14 2340 LØTEN 60.8294, 11.3230 20 / 5
Skrinhagavegen 15 2340 LØTEN 60.8294, 11.3221 20 / 42
Skrinhagavegen 17 2340 LØTEN 60.8292, 11.3202 20 / 9
Skrinhagavegen 19 2340 LØTEN 60.8290, 11.3204 20 / 9
Skrinhagavegen 21 2340 LØTEN 60.8291, 11.3217 20 / 47
Skrinhagavegen 26 2340 LØTEN 60.8279, 11.3221 18 / 2
Skrinhagavegen 28 2340 LØTEN 60.8277, 11.3221 18 / 2
Skrinhagavegen 31 2340 LØTEN 60.8265, 11.3198 17 / 11
Skrinhagavegen 33 2340 LØTEN 60.8264, 11.3206 17 / 1
Skrinhagavegen 34 2340 LØTEN 60.8260, 11.3228 18 / 15
Skrinhagavegen 35 2340 LØTEN 60.8260, 11.3201 17 / 1
Skrinhagavegen 36 2340 LØTEN 60.8262, 11.3221 18 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken