Grøntuvmyra 32
2646 GÅLÅ

Grøntuvmyra 32, 2646 GÅLÅ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grøntuvmyra 32, 2646 GÅLÅ:

  • Postnummer: 2646 GÅLÅ
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 80 i 0519
  • Grunnkrins: 209 LAUVÅSEN
  • Valkrins: 4 HARPEFOSS
  • Kyrkjesogn: 3070501 Sør-Fron
  • Tettstad:

Grøntuvmyra

Grøntuvmyra er ein veg i Sør-Fron kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 70.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grøntuvmyra 2 2646 GÅLÅ 61.4853, 9.7590 44 / 105
Grøntuvmyra 4 2646 GÅLÅ 61.4856, 9.7598 44 / 107
Grøntuvmyra 5 2646 GÅLÅ 61.4845, 9.7597 44 / 109
Grøntuvmyra 6 2646 GÅLÅ 61.4855, 9.7603 44 / 106
Grøntuvmyra 8 2646 GÅLÅ 61.4851, 9.7600 44 / 104
Grøntuvmyra 13 2646 GÅLÅ 61.4840, 9.7598 44 / 110
Grøntuvmyra 15 2646 GÅLÅ 61.4838, 9.7605 44 / 111
Grøntuvmyra 21 2646 GÅLÅ 61.4844, 9.7631 44 / 112
Grøntuvmyra 23 2646 GÅLÅ 61.4842, 9.7628 44 / 114
Grøntuvmyra 25 2646 GÅLÅ 61.4838, 9.7625 44 / 116
Grøntuvmyra 27 2646 GÅLÅ 61.4833, 9.7624 44 / 118
Grøntuvmyra 29 2646 GÅLÅ 61.4833, 9.7632 44 / 43
Grøntuvmyra 30 2646 GÅLÅ 61.4851, 9.7637 44 / 120
Grøntuvmyra 31 2646 GÅLÅ 61.4836, 9.7633 44 / 117
Grøntuvmyra 32 2646 GÅLÅ 61.4856, 9.7638 45 / 80
Grøntuvmyra 33 2646 GÅLÅ 61.4841, 9.7636 44 / 115
Grøntuvmyra 34 2646 GÅLÅ 61.4853, 9.7647 45 / 79
Grøntuvmyra 35 2646 GÅLÅ 61.4844, 9.7640 44 / 113
Grøntuvmyra 36 2646 GÅLÅ 61.4852, 9.7663 45 / 81
Grøntuvmyra 37 2646 GÅLÅ 61.4847, 9.7644 44 / 119
Grøntuvmyra 38 2646 GÅLÅ 61.4853, 9.7668 45 / 82
Grøntuvmyra 40 2646 GÅLÅ 61.4853, 9.7677 45 / 84
Grøntuvmyra 42 2646 GÅLÅ 61.4852, 9.7680 45 / 85
Grøntuvmyra 44 2646 GÅLÅ 61.4845, 9.7681 44 / 123
Grøntuvmyra 46 2646 GÅLÅ 61.4846, 9.7674 45 / 83
Grøntuvmyra 48 2646 GÅLÅ 61.4847, 9.7668 44 / 122
Grøntuvmyra 49 2646 GÅLÅ 61.4843, 9.7652 44 / 124
Grøntuvmyra 50 2646 GÅLÅ 61.4840, 9.7659 44 / 125
Grøntuvmyra 51 2646 GÅLÅ 61.4839, 9.7649 44 / 126
Grøntuvmyra 52 2646 GÅLÅ 61.4837, 9.7659 44 / 127
Grøntuvmyra 53 2646 GÅLÅ 61.4836, 9.7647 44 / 128
Grøntuvmyra 54 2646 GÅLÅ 61.4834, 9.7658 44 / 133
Grøntuvmyra 55 2646 GÅLÅ 61.4832, 9.7643 44 / 130
Grøntuvmyra 56 2646 GÅLÅ 61.4839, 9.7663 44 / 137
Grøntuvmyra 57 2646 GÅLÅ 61.4829, 9.7643 44 / 132
Grøntuvmyra 58 2646 GÅLÅ 61.4842, 9.7665 44 / 121
Grøntuvmyra 59 2646 GÅLÅ 61.4823, 9.7649 44 / 86
Grøntuvmyra 60 2646 GÅLÅ 61.4840, 9.7673 44 / 138
Grøntuvmyra 61 2646 GÅLÅ 61.4829, 9.7652 44 / 131
Grøntuvmyra 62 2646 GÅLÅ 61.4838, 9.7673 44 / 136
Grøntuvmyra 63 2646 GÅLÅ 61.4832, 9.7653 44 / 129
Grøntuvmyra 64 2646 GÅLÅ 61.4835, 9.7671 44 / 135
Grøntuvmyra 66 2646 GÅLÅ 61.4832, 9.7667 44 / 134
Grøntuvmyra 68 2646 GÅLÅ 61.4828, 9.7670 44 / 139
Grøntuvmyra 70 2646 GÅLÅ 61.4825, 9.7668 44 / 140

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken