Levre skolevei 5B
1346 GJETTUM

Levre skolevei 5B, 1346 GJETTUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Levre skolevei 5B, 1346 GJETTUM:

  • Postnummer: 1346 GJETTUM
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 740 i 0219
  • Grunnkrins: 1711 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Levre skolevei

Levre skolevei er ein veg i Bærum kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Levre skolevei 3 1346 GJETTUM 59.9065, 10.5114 86 / 331
Levre skolevei 5A 1346 GJETTUM 59.9066, 10.5105 86 / 524
Levre skolevei 5B 1346 GJETTUM 59.9064, 10.5103 86 / 740
Levre skolevei 6 1346 GJETTUM 59.9068, 10.5095 86 / 475
Levre skolevei 6B 1346 GJETTUM 59.9076, 10.5108 86 / 142
Levre skolevei 7 1346 GJETTUM 59.9068, 10.5108 86 / 4
Levre skolevei 8 1346 GJETTUM 59.9065, 10.5085 86 / 475
Levre skolevei 9 1346 GJETTUM 59.9073, 10.5111 86 / 530
Levre skolevei 11 1346 GJETTUM 59.9072, 10.5105 86 / 529
Levre skolevei 13 1346 GJETTUM 59.9069, 10.5103 86 / 528
Levre skolevei 15 1346 GJETTUM 59.9068, 10.5103 86 / 528

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken