Kirkevegen 27
2340 LØTEN

Kirkevegen 27, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkevegen 27, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Kirkevegen

Kirkevegen er ein veg i Løten kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkevegen 1 2340 LØTEN 60.8264, 11.3113 20 / 8
Kirkevegen 2 2340 LØTEN 60.8285, 11.3133 20 / 1
Kirkevegen 4 2340 LØTEN 60.8280, 11.3142 20 / 1
Kirkevegen 6 2340 LØTEN 60.8262, 11.3164 19 / 10
Kirkevegen 8 2340 LØTEN 60.8261, 11.3154 19 / 5
Kirkevegen 10 2340 LØTEN 60.8267, 11.3151 20 / 1
Kirkevegen 16 2340 LØTEN 60.8291, 11.3271 22 / 1
Kirkevegen 18 2340 LØTEN 60.8302, 11.3294 22 / 1
Kirkevegen 20 2340 LØTEN 60.8300, 11.3298 22 / 1
Kirkevegen 25 2340 LØTEN 60.8254, 11.3254 18 / 1
Kirkevegen 27 2340 LØTEN 60.8249, 11.3253 18 / 1
Kirkevegen 30 2340 LØTEN 60.8234, 11.3350 18 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken