Oksdølvegen 26
7777 NORD-STATLAND

Oksdølvegen 26, 7777 NORD-STATLAND er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oksdølvegen 26, 7777 NORD-STATLAND:

  • Postnummer: 7777 NORD-STATLAND
  • Gards-/bruksnummer: 180 / 8 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 108 BUVIK
  • Valkrins: 4 BUVIK
  • Kyrkjesogn: 9100403 Statland
  • Tettstad:

Oksdølvegen

Oksdølvegen er ein veg i Namdalseid kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oksdølvegen 16 7777 NORD-STATLAND 64.4263, 11.1864 180 / 48
Oksdølvegen 18 7777 NORD-STATLAND 64.4251, 11.1856 180 / 22
Oksdølvegen 26 7777 NORD-STATLAND 64.4246, 11.1844 180 / 8
Oksdølvegen 29 7777 NORD-STATLAND 64.4243, 11.1843 180 / 8
Oksdølvegen 35 7777 NORD-STATLAND 64.4245, 11.1834 180 / 34
Oksdølvegen 42 7777 NORD-STATLAND 64.4246, 11.1822 180 / 2
Oksdølvegen 43 7777 NORD-STATLAND 64.4243, 11.1821 180 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken