Sandvassvegen 3
7750 NAMDALSEID

Sandvassvegen 3, 7750 NAMDALSEID er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandvassvegen 3, 7750 NAMDALSEID:

  • Postnummer: 7750 NAMDALSEID
  • Gards-/bruksnummer: 154 / 6 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 107 SJØÅSEN
  • Valkrins: 3 SJØÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9100402 Namdalseid
  • Tettstad:

Sandvassvegen

Sandvassvegen er ein veg i Namdalseid kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 486.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandvassvegen 3 7750 NAMDALSEID 64.3721, 11.1700 154 / 6
Sandvassvegen 257 7750 NAMDALSEID 64.3609, 11.1303 188 / 1
Sandvassvegen 485 7750 NAMDALSEID 64.3562, 11.0918 188 / 1
Sandvassvegen 486 7750 NAMDALSEID 64.3574, 11.0961 188 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken