Altvatnet 2
7750 NAMDALSEID

Altvatnet 2, 7750 NAMDALSEID er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Altvatnet 2, 7750 NAMDALSEID:

  • Postnummer: 7750 NAMDALSEID
  • Gards-/bruksnummer: 154 / 35 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 107 SJØÅSEN
  • Valkrins: 3 SJØÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9100402 Namdalseid
  • Tettstad:

Altvatnet

Altvatnet er ein veg i Namdalseid kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Altvatnet 1 7750 NAMDALSEID 64.3718, 11.1996 154 / 28
Altvatnet 2 7750 NAMDALSEID 64.3746, 11.1931 154 / 35
Altvatnet 3 7750 NAMDALSEID 64.3751, 11.1912 154 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken