Skjerpøya 1
7777 NORD-STATLAND

Skjerpøya 1, 7777 NORD-STATLAND er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjerpøya 1, 7777 NORD-STATLAND:

  • Postnummer: 7777 NORD-STATLAND
  • Gards-/bruksnummer: 177 / 4 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 108 BUVIK
  • Valkrins: 4 BUVIK
  • Kyrkjesogn: 9100403 Statland
  • Tettstad:

Skjerpøya

Skjerpøya er ein veg i Namdalseid kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjerpøya 1 7777 NORD-STATLAND 64.4454, 11.3227 177 / 4
Skjerpøya 2 7777 NORD-STATLAND 64.4538, 11.3156 177 / 4
Skjerpøya 3 7777 NORD-STATLAND 64.4552, 11.3129 177 / 4
Skjerpøya 4 7777 NORD-STATLAND 64.4582, 11.3309 177 / 5
Skjerpøya 5 7777 NORD-STATLAND 64.4582, 11.3360 177 / 10
Skjerpøya 6 7777 NORD-STATLAND 64.4606, 11.3441 177 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken