Šuoššjoga bartaguovlu 3
9845 TANA

Šuoššjoga bartaguovlu 3, 9845 TANA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Šuoššjoga bartaguovlu 3, 9845 TANA:

  • Postnummer: 9845 TANA
  • Gards-/bruksnummer: 21 / 34 i 2025
  • Grunnkrins: 108 TORHOP/VESTERTANA
  • Valkrins: 5 BOFTSA
  • Kyrkjesogn: 11070404 TANA
  • Tettstad:

Šuoššjoga bartaguovlu

Šuoššjoga bartaguovlu er ein veg i Tana kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Šuoššjoga bartaguovlu 1 9845 TANA 70.4415, 27.8171 21 / 39
Šuoššjoga bartaguovlu 3 9845 TANA 70.4419, 27.8174 21 / 34

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken