Dalstuvegen 23
2340 LØTEN

Dalstuvegen 23, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dalstuvegen 23, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 212 i 0415
  • Grunnkrins: 201 KARUDHAGEN
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Dalstuvegen

Dalstuvegen er ein veg i Løten kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dalstuvegen 1 2340 LØTEN 60.8256, 11.3460 23 / 215
Dalstuvegen 2A 2340 LØTEN 60.8249, 11.3471 23 / 94
Dalstuvegen 2B 2340 LØTEN 60.8250, 11.3472 23 / 94
Dalstuvegen 2C 2340 LØTEN 60.8251, 11.3473 23 / 94
Dalstuvegen 2D 2340 LØTEN 60.8251, 11.3474 23 / 94
Dalstuvegen 2E 2340 LØTEN 60.8252, 11.3475 23 / 94
Dalstuvegen 3 2340 LØTEN 60.8254, 11.3457 23 / 1
Dalstuvegen 4A 2340 LØTEN 60.8250, 11.3477 23 / 94
Dalstuvegen 4B 2340 LØTEN 60.8250, 11.3477 23 / 94
Dalstuvegen 4C 2340 LØTEN 60.8249, 11.3476 23 / 94
Dalstuvegen 4D 2340 LØTEN 60.8248, 11.3476 23 / 94
Dalstuvegen 4E 2340 LØTEN 60.8248, 1,000.0000 23 / 94
Dalstuvegen 6A 2340 LØTEN 60.8244, 11.3473 23 / 94
Dalstuvegen 6B 2340 LØTEN 60.8245, 11.3473 23 / 94
Dalstuvegen 6C 2340 LØTEN 60.8245, 11.3471 23 / 94
Dalstuvegen 6D 2340 LØTEN 60.8246, 11.3470 23 / 94
Dalstuvegen 7 2340 LØTEN 60.8253, 11.3450 23 / 133
Dalstuvegen 8A 2340 LØTEN 60.8243, 11.3471 23 / 94
Dalstuvegen 8B 2340 LØTEN 60.8243, 11.3470 23 / 94
Dalstuvegen 8C 2340 LØTEN 60.8242, 11.3469 23 / 94
Dalstuvegen 9 2340 LØTEN 60.8249, 11.3433 23 / 172
Dalstuvegen 10A 2340 LØTEN 60.8244, 11.3465 23 / 94
Dalstuvegen 10B 2340 LØTEN 60.8245, 11.3466 23 / 94
Dalstuvegen 10C 2340 LØTEN 60.8245, 11.3467 23 / 94
Dalstuvegen 11 2340 LØTEN 60.8247, 11.3430 23 / 174
Dalstuvegen 13 2340 LØTEN 60.8245, 11.3419 23 / 171
Dalstuvegen 15 2340 LØTEN 60.8244, 11.3413 23 / 61
Dalstuvegen 17 2340 LØTEN 60.8238, 11.3407 23 / 210
Dalstuvegen 18 2340 LØTEN 60.8237, 11.3417 23 / 203
Dalstuvegen 19 2340 LØTEN 60.8234, 11.3401 23 / 211
Dalstuvegen 23 2340 LØTEN 60.8232, 11.3385 23 / 212
Dalstuvegen 25 2340 LØTEN 60.8231, 11.3381 23 / 217
Dalstuvegen 27 2340 LØTEN 60.8228, 11.3376 23 / 214

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken