Eidsgotene 44
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Eidsgotene 44, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eidsgotene 44, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 136 / 115 i 1253
  • Grunnkrins: 303 VALESTRANDSFOSSEN
  • Valkrins: 3 VALESTRAND
  • Kyrkjesogn: 7040605 Hamre
  • Tettstad: Valestrandfossen

Eidsgotene

Eidsgotene er ein veg i Osterøy kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 62.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eidsgotene 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5055, 5.4249 136 / 12
Eidsgotene 4 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5054, 5.4249 136 / 12
Eidsgotene 6 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5056, 5.4254 136 / 30
Eidsgotene 8 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5056, 5.4254 136 / 30
Eidsgotene 10 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5058, 5.4242 136 / 26
Eidsgotene 12 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4237 136 / 27
Eidsgotene 16 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5062, 5.4232 136 / 29
Eidsgotene 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5061, 5.4234 136 / 29
Eidsgotene 22 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5066, 5.4229 135 / 78
Eidsgotene 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4236 136 / 58
Eidsgotene 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4245 136 / 74
Eidsgotene 28 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4251 136 / 57
Eidsgotene 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5058, 5.4258 136 / 55
Eidsgotene 32 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4261 136 / 54
Eidsgotene 33 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5059, 5.4271 136 / 98
Eidsgotene 34 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4265 136 / 107
Eidsgotene 35 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4272 136 / 98
Eidsgotene 36 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4267 136 / 123
Eidsgotene 37 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5060, 5.4274 136 / 98
Eidsgotene 38 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4268 136 / 123
Eidsgotene 39 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5061, 5.4275 136 / 98
Eidsgotene 40 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5068, 5.4271 136 / 115
Eidsgotene 41 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5063, 5.4276 136 / 96
Eidsgotene 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5069, 5.4271 136 / 115
Eidsgotene 44 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5068, 5.4270 136 / 115
Eidsgotene 46 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5068, 5.4270 136 / 115
Eidsgotene 48 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5067, 5.4269 136 / 115
Eidsgotene 50 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5067, 5.4269 136 / 115
Eidsgotene 52 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5073, 5.4266 136 / 44
Eidsgotene 53 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5071, 5.4279 136 / 111
Eidsgotene 54 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5075, 5.4266 136 / 43
Eidsgotene 60 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5081, 5.4297 136 / 10
Eidsgotene 61 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5076, 5.4296 136 / 7
Eidsgotene 62 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5087, 5.4288 136 / 21

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken