Veslelia 13A
1395 HVALSTAD

Veslelia 13A, 1395 HVALSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Veslelia 13A, 1395 HVALSTAD:

  • Postnummer: 1395 HVALSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 29 / 278 i 0220
  • Grunnkrins: 508 KUNSTNERDALEN
  • Valkrins: 3 HOFSTAD
  • Kyrkjesogn: 1070101 Asker
  • Tettstad: Oslo

Veslelia

Veslelia er ein veg i Asker kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Veslelia 3 1395 HVALSTAD 59.8536, 10.4584 30 / 20
Veslelia 5 1395 HVALSTAD 59.8530, 10.4579 29 / 108
Veslelia 7 1395 HVALSTAD 59.8532, 10.4584 29 / 64
Veslelia 9 1395 HVALSTAD 59.8533, 10.4588 29 / 95
Veslelia 10A 1395 HVALSTAD 59.8535, 10.4594 29 / 3
Veslelia 10B 1395 HVALSTAD 59.8536, 10.4598 29 / 287
Veslelia 11 1395 HVALSTAD 59.8533, 10.4594 29 / 279
Veslelia 12 1395 HVALSTAD 59.8537, 10.4602 29 / 275
Veslelia 13A 1395 HVALSTAD 59.8533, 10.4599 29 / 278
Veslelia 13B 1395 HVALSTAD 59.8534, 10.4603 29 / 278
Veslelia 14 1395 HVALSTAD 59.8538, 10.4607 29 / 276
Veslelia 15 1395 HVALSTAD 59.8536, 10.4610 29 / 277

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken