Perstien 3A
9012 TROMSØ

Perstien 3A, 9012 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Perstien 3A, 9012 TROMSØ:

  • Postnummer: 9012 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 121 / 9 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 211 BEKKEVOLL- ALFHEIMMYRA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Perstien

Perstien er ein veg i Tromsø kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Perstien 1A 9012 TROMSØ 69.6512, 18.9334 121 / 8
Perstien 1B 9012 TROMSØ 69.6513, 18.9332 121 / 8
Perstien 3A 9012 TROMSØ 69.6510, 18.9330 121 / 9
Perstien 3B 9012 TROMSØ 69.6511, 18.9327 121 / 9
Perstien 5 9012 TROMSØ 69.6511, 18.9320 121 / 36

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken