Åsvegen 206
2164 SKOGBYGDA

Åsvegen 206, 2164 SKOGBYGDA er ei adresse i Nes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvegen 206, 2164 SKOGBYGDA:

  • Postnummer: 2164 SKOGBYGDA
  • Gards-/bruksnummer: 129 / 3 i 0236 Nes
  • Grunnkrins: 205 HALMSÅS
  • Valkrins: 4 SKOGBYGDA
  • Kyrkjesogn: 2080204 Ingeborgrud
  • Tettstad:

Åsvegen

Åsvegen er ein veg i Nes kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 276.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvegen 3 2164 SKOGBYGDA 60.2051, 11.5237 132 / 20
Åsvegen 12 2164 SKOGBYGDA 60.2063, 11.5237 129 / 27
Åsvegen 18 2164 SKOGBYGDA 60.2067, 11.5242 129 / 24
Åsvegen 21 2164 SKOGBYGDA 60.2052, 11.5266 132 / 15
Åsvegen 24 2164 SKOGBYGDA 60.2073, 11.5241 129 / 26
Åsvegen 30 2164 SKOGBYGDA 60.2064, 11.5267 129 / 25
Åsvegen 98 2164 SKOGBYGDA 60.2097, 11.5394 128 / 7
Åsvegen 102 2164 SKOGBYGDA 60.2088, 11.5396 128 / 36
Åsvegen 105 2164 SKOGBYGDA 60.2082, 11.5405 128 / 10
Åsvegen 111 2164 SKOGBYGDA 60.2088, 11.5418 128 / 37
Åsvegen 112 2164 SKOGBYGDA 60.2091, 11.5405 128 / 72
Åsvegen 115 2164 SKOGBYGDA 60.2092, 11.5416 128 / 8
Åsvegen 120 2164 SKOGBYGDA 60.2112, 11.5392 128 / 73
Åsvegen 126 2164 SKOGBYGDA 60.2115, 11.5409 128 / 121
Åsvegen 128 2164 SKOGBYGDA 60.2113, 11.5401 128 / 120
Åsvegen 197 2164 SKOGBYGDA 60.2157, 11.5493 130 / 1
Åsvegen 200 2164 SKOGBYGDA 60.2168, 11.5421 129 / 17
Åsvegen 205 2164 SKOGBYGDA 60.2159, 11.5506 130 / 8
Åsvegen 206 2164 SKOGBYGDA 60.2168, 11.5479 129 / 3
Åsvegen 212 2164 SKOGBYGDA 60.2162, 11.5493 129 / 13
Åsvegen 222 2164 SKOGBYGDA 60.2193, 11.5502 129 / 22
Åsvegen 224 2164 SKOGBYGDA 60.2191, 11.5505 128 / 83
Åsvegen 225 2164 SKOGBYGDA 60.2172, 11.5519 130 / 6
Åsvegen 228 2164 SKOGBYGDA 60.2186, 11.5504 128 / 89
Åsvegen 229 2164 SKOGBYGDA 60.2175, 11.5520 130 / 4
Åsvegen 232 2164 SKOGBYGDA 60.2177, 11.5512 128 / 19
Åsvegen 233 2164 SKOGBYGDA 60.2179, 11.5524 128 / 50
Åsvegen 236 2164 SKOGBYGDA 60.2182, 11.5520 128 / 92
Åsvegen 237 2164 SKOGBYGDA 60.2180, 11.5533 128 / 76
Åsvegen 240 2164 SKOGBYGDA 60.2186, 11.5524 128 / 30
Åsvegen 246 2164 SKOGBYGDA 60.2197, 11.5513 128 / 119
Åsvegen 250 2164 SKOGBYGDA 60.2201, 11.5527 128 / 51
Åsvegen 276 2164 SKOGBYGDA 60.2208, 11.5577 128 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken