Loftåslia 35
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Loftåslia 35, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Loftåslia 35, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 42 i 1253
  • Grunnkrins: 208 HAUGE
  • Valkrins: 1 HAUGE
  • Kyrkjesogn: 7040603 Gjerstad
  • Tettstad: Haugo

Loftåslia

Loftåslia er ein veg i Osterøy kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Loftåslia 3 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5118, 5.4445 1 / 43
Loftåslia 9 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5110, 5.4441 1 / 19
Loftåslia 10 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5109, 5.4448 1 / 22
Loftåslia 11 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5108, 5.4442 1 / 20
Loftåslia 12 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5107, 5.4450 1 / 23
Loftåslia 13 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5105, 5.4443 1 / 41
Loftåslia 14 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5105, 5.4451 1 / 24
Loftåslia 15 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5102, 5.4445 1 / 21
Loftåslia 16 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5102, 5.4452 1 / 25
Loftåslia 23 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5098, 5.4456 1 / 42
Loftåslia 25 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5098, 5.4456 1 / 42
Loftåslia 27 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5098, 5.4457 1 / 42
Loftåslia 29 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5097, 5.4458 1 / 42
Loftåslia 31 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5097, 5.4458 1 / 42
Loftåslia 33 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5097, 5.4458 1 / 42
Loftåslia 35 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5096, 5.4459 1 / 42
Loftåslia 37 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5096, 5.4459 1 / 42
Loftåslia 39 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5096, 5.4459 1 / 42
Loftåslia 41 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5095, 5.4461 1 / 42
Loftåslia 43 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5095, 5.4461 1 / 42
Loftåslia 45 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5095, 5.4461 1 / 42
Loftåslia 47 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4462 1 / 42
Loftåslia 49 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4462 1 / 42
Loftåslia 51 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4462 1 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken