P. Krohns veg 87
4352 KLEPPE

P. Krohns veg 87, 4352 KLEPPE er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om P. Krohns veg 87, 4352 KLEPPE:

  • Postnummer: 4352 KLEPPE
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 1440 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 104 VERDALEN AUST
  • Valkrins: 6 BORE
  • Kyrkjesogn: 6030803 Bore
  • Tettstad: Kleppe/Verdalen

P. Krohns veg

P. Krohns veg er ein veg i Klepp kommune med 107 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 109.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
P. Krohns veg 1 4352 KLEPPE 58.7832, 5.6220 1 / 1552
P. Krohns veg 2 4352 KLEPPE 58.7827, 5.6214 1 / 1474
P. Krohns veg 3 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6207 1 / 1529
P. Krohns veg 4 4352 KLEPPE 58.7827, 5.6214 1 / 1475
P. Krohns veg 5 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6208 1 / 1529
P. Krohns veg 6 4352 KLEPPE 58.7826, 5.6217 1 / 1476
P. Krohns veg 7 4352 KLEPPE 58.7835, 5.6208 1 / 1529
P. Krohns veg 8 4352 KLEPPE 58.7826, 5.6217 1 / 1477
P. Krohns veg 9 4352 KLEPPE 58.7836, 5.6208 1 / 1529
P. Krohns veg 10 4352 KLEPPE 58.7824, 5.6216 1 / 1478
P. Krohns veg 11 4352 KLEPPE 58.7836, 5.6207 1 / 1529
P. Krohns veg 12 4352 KLEPPE 58.7824, 5.6215 1 / 1479
P. Krohns veg 13 4352 KLEPPE 58.7838, 5.6205 1 / 1689
P. Krohns veg 14 4352 KLEPPE 58.7822, 5.6214 1 / 1480
P. Krohns veg 15 4352 KLEPPE 58.7839, 5.6207 1 / 1689
P. Krohns veg 16 4352 KLEPPE 58.7821, 5.6213 1 / 1481
P. Krohns veg 17 4352 KLEPPE 58.7840, 5.6205 1 / 1689
P. Krohns veg 18 4352 KLEPPE 58.7820, 5.6211 1 / 1482
P. Krohns veg 19 4352 KLEPPE 58.7840, 5.6206 1 / 1689
P. Krohns veg 20 4352 KLEPPE 58.7820, 5.6210 1 / 1483
P. Krohns veg 21 4352 KLEPPE 58.7840, 5.6207 1 / 1689
P. Krohns veg 22 4352 KLEPPE 58.7821, 5.6207 1 / 1484
P. Krohns veg 23 4352 KLEPPE 58.7839, 5.6211 1 / 1689
P. Krohns veg 24 4352 KLEPPE 58.7821, 5.6206 1 / 1485
P. Krohns veg 25 4352 KLEPPE 58.7839, 5.6213 1 / 1689
P. Krohns veg 26 4352 KLEPPE 58.7823, 5.6209 1 / 1486
P. Krohns veg 27 4352 KLEPPE 58.7842, 5.6214 1 / 1696
P. Krohns veg 28 4352 KLEPPE 58.7824, 5.6209 1 / 1487
P. Krohns veg 29A 4352 KLEPPE 58.7841, 5.6215 1 / 1696
P. Krohns veg 29B 4352 KLEPPE 58.7841, 5.6216 1 / 1696
P. Krohns veg 29C 4352 KLEPPE 58.7840, 5.6217 1 / 1696
P. Krohns veg 30 4352 KLEPPE 58.7825, 5.6211 1 / 1488
P. Krohns veg 32 4352 KLEPPE 58.7825, 5.6212 1 / 1489
P. Krohns veg 33 4352 KLEPPE 58.7841, 5.6218 1 / 1696
P. Krohns veg 34 4352 KLEPPE 58.7829, 5.6201 1 / 1667
P. Krohns veg 35 4352 KLEPPE 58.7842, 5.6220 1 / 1696
P. Krohns veg 36 4352 KLEPPE 58.7828, 5.6199 1 / 1666
P. Krohns veg 37 4352 KLEPPE 58.7844, 5.6216 1 / 1718
P. Krohns veg 38 4352 KLEPPE 58.7827, 5.6198 1 / 1665
P. Krohns veg 39 4352 KLEPPE 58.7844, 5.6214 1 / 1718
P. Krohns veg 40 4352 KLEPPE 58.7827, 5.6197 1 / 1664
P. Krohns veg 41 4352 KLEPPE 58.7846, 5.6213 1 / 1718
P. Krohns veg 42 4352 KLEPPE 58.7826, 5.6196 1 / 1663
P. Krohns veg 43 4352 KLEPPE 58.7846, 5.6212 1 / 1718
P. Krohns veg 44 4352 KLEPPE 58.7824, 5.6195 1 / 1596
P. Krohns veg 45 4352 KLEPPE 58.7849, 5.6210 1 / 1807
P. Krohns veg 46 4352 KLEPPE 58.7823, 5.6193 1 / 1597
P. Krohns veg 47 4352 KLEPPE 58.7850, 5.6209 1 / 1807
P. Krohns veg 48 4352 KLEPPE 58.7822, 5.6191 1 / 1598
P. Krohns veg 49 4352 KLEPPE 58.7850, 5.6208 1 / 1807
P. Krohns veg 50 4352 KLEPPE 58.7821, 5.6188 1 / 1599
P. Krohns veg 51 4352 KLEPPE 58.7851, 5.6207 1 / 1807
P. Krohns veg 52 4352 KLEPPE 58.7823, 5.6186 1 / 1600
P. Krohns veg 53A 4352 KLEPPE 58.7851, 5.6204 1 / 1807
P. Krohns veg 53B 4352 KLEPPE 58.7851, 5.6203 1 / 1807
P. Krohns veg 54 4352 KLEPPE 58.7827, 5.6193 1 / 1595
P. Krohns veg 55A 4352 KLEPPE 58.7850, 5.6203 1 / 1807
P. Krohns veg 55B 4352 KLEPPE 58.7849, 5.6203 1 / 1807
P. Krohns veg 56 4352 KLEPPE 58.7829, 5.6193 1 / 1594
P. Krohns veg 57A 4352 KLEPPE 58.7848, 5.6203 1 / 1807
P. Krohns veg 57B 4352 KLEPPE 58.7847, 5.6204 1 / 1807
P. Krohns veg 58 4352 KLEPPE 58.7829, 5.6190 1 / 1593
P. Krohns veg 59A 4352 KLEPPE 58.7846, 5.6204 1 / 1807
P. Krohns veg 59B 4352 KLEPPE 58.7846, 5.6205 1 / 1807
P. Krohns veg 60 4352 KLEPPE 58.7830, 5.6188 1 / 1592
P. Krohns veg 61A 4352 KLEPPE 58.7845, 5.6205 1 / 1807
P. Krohns veg 61B 4352 KLEPPE 58.7844, 5.6205 1 / 1807
P. Krohns veg 62 4352 KLEPPE 58.7831, 5.6193 1 / 1591
P. Krohns veg 63 4352 KLEPPE 58.7843, 5.6204 1 / 1807
P. Krohns veg 64 4352 KLEPPE 58.7831, 5.6196 1 / 1671
P. Krohns veg 65 4352 KLEPPE 58.7843, 5.6205 1 / 1807
P. Krohns veg 66 4352 KLEPPE 58.7831, 5.6198 1 / 1672
P. Krohns veg 67 4352 KLEPPE 58.7843, 5.6207 1 / 1807
P. Krohns veg 68 4352 KLEPPE 58.7832, 5.6201 1 / 1443
P. Krohns veg 69 4352 KLEPPE 58.7843, 5.6209 1 / 1807
P. Krohns veg 70 4352 KLEPPE 58.7832, 5.6204 1 / 1444
P. Krohns veg 72 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6203 1 / 1539
P. Krohns veg 73 4352 KLEPPE 58.7837, 5.6201 1 / 1445
P. Krohns veg 74 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6200 1 / 1540
P. Krohns veg 75 4352 KLEPPE 58.7838, 5.6197 1 / 1549
P. Krohns veg 76 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6197 1 / 1541
P. Krohns veg 77 4352 KLEPPE 58.7837, 5.6194 1 / 1446
P. Krohns veg 78 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6195 1 / 1542
P. Krohns veg 79 4352 KLEPPE 58.7836, 5.6190 1 / 1447
P. Krohns veg 80 4352 KLEPPE 58.7833, 5.6192 1 / 1543
P. Krohns veg 81 4352 KLEPPE 58.7836, 5.6186 1 / 1548
P. Krohns veg 82 4352 KLEPPE 58.7833, 5.6189 1 / 1544
P. Krohns veg 83 4352 KLEPPE 58.7835, 5.6183 1 / 1547
P. Krohns veg 84 4352 KLEPPE 58.7833, 5.6186 1 / 1545
P. Krohns veg 85 4352 KLEPPE 58.7836, 5.6179 1 / 1441
P. Krohns veg 86 4352 KLEPPE 58.7833, 5.6183 1 / 1546
P. Krohns veg 87 4352 KLEPPE 58.7834, 5.6179 1 / 1440
P. Krohns veg 88 4352 KLEPPE 58.7831, 5.6183 1 / 1442
P. Krohns veg 89 4352 KLEPPE 58.7835, 5.6174 1 / 1439
P. Krohns veg 90 4352 KLEPPE 58.7830, 5.6185 1 / 1525
P. Krohns veg 91 4352 KLEPPE 58.7832, 5.6174 1 / 1550
P. Krohns veg 92 4352 KLEPPE 58.7828, 5.6186 1 / 1526
P. Krohns veg 93 4352 KLEPPE 58.7831, 5.6176 1 / 1551
P. Krohns veg 94 4352 KLEPPE 58.7828, 5.6189 1 / 1527
P. Krohns veg 95 4352 KLEPPE 58.7829, 5.6178 1 / 1437
P. Krohns veg 97 4352 KLEPPE 58.7828, 5.6180 1 / 1518
P. Krohns veg 99 4352 KLEPPE 58.7827, 5.6181 1 / 1519
P. Krohns veg 101 4352 KLEPPE 58.7826, 5.6182 1 / 1520
P. Krohns veg 103 4352 KLEPPE 58.7825, 5.6183 1 / 1521
P. Krohns veg 105 4352 KLEPPE 58.7825, 5.6186 1 / 1522
P. Krohns veg 107 4352 KLEPPE 58.7825, 5.6188 1 / 1523
P. Krohns veg 109 4352 KLEPPE 58.7825, 5.6189 1 / 1524

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken