Kvennvegen 17
2345 ÅDALSBRUK

Kvennvegen 17, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvennvegen 17, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 199 / 12 i 0415
  • Grunnkrins: 105 TRØMNES
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Kvennvegen

Kvennvegen er ein veg i Løten kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 81.

Adressene i Kvennvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvennvegen 17 2345 ÅDALSBRUK 60.7889, 11.3478 199 / 12
Kvennvegen 19 2345 ÅDALSBRUK 60.7889, 11.3484 199 / 12
Kvennvegen 72 2340 LØTEN 60.7937, 11.3520 199 / 18
Kvennvegen 81 2340 LØTEN 60.7947, 11.3525 198 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken