Åsbygdvegen 82
2345 ÅDALSBRUK

Åsbygdvegen 82, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsbygdvegen 82, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 226 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 104 BROVOLD
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Åsbygdvegen

Åsbygdvegen er ein veg i Løten kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 318.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsbygdvegen 7 2345 ÅDALSBRUK 60.7874, 11.3456 226 / 5
Åsbygdvegen 9 2345 ÅDALSBRUK 60.7871, 11.3462 226 / 1
Åsbygdvegen 11 2345 ÅDALSBRUK 60.7874, 11.3477 226 / 6
Åsbygdvegen 13 2345 ÅDALSBRUK 60.7871, 11.3476 226 / 8
Åsbygdvegen 82 2345 ÅDALSBRUK 60.7811, 11.3481 226 / 1
Åsbygdvegen 84 2345 ÅDALSBRUK 60.7808, 11.3488 226 / 1
Åsbygdvegen 140 2345 ÅDALSBRUK 60.7771, 11.3515 230 / 17
Åsbygdvegen 144 2345 ÅDALSBRUK 60.7791, 11.3563 230 / 8
Åsbygdvegen 146 2345 ÅDALSBRUK 60.7783, 11.3552 230 / 8
Åsbygdvegen 148 2345 ÅDALSBRUK 60.7770, 11.3525 230 / 1
Åsbygdvegen 160 2345 ÅDALSBRUK 60.7763, 11.3540 230 / 13
Åsbygdvegen 161 2345 ÅDALSBRUK 60.7756, 11.3539 230 / 12
Åsbygdvegen 251 2345 ÅDALSBRUK 60.7679, 11.3565 229 / 1
Åsbygdvegen 253 2345 ÅDALSBRUK 60.7678, 11.3560 229 / 1
Åsbygdvegen 315 2345 ÅDALSBRUK 60.7634, 11.3526 229 / 2
Åsbygdvegen 316 2345 ÅDALSBRUK 60.7646, 11.3698 229 / 3
Åsbygdvegen 318 2345 ÅDALSBRUK 60.7630, 11.3666 229 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken