Soplimkroken 87
2345 ÅDALSBRUK

Soplimkroken 87, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Soplimkroken 87, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 255 / 23 i 0417
  • Grunnkrins: 505 BOTTENFJELLET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Soplimkroken

Soplimkroken er ein veg i Stange kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 155.

Adressene i Soplimkroken høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Soplimkroken 1 2332 ÅSVANG 60.7462, 11.3316 282 / 15
Soplimkroken 12 2332 ÅSVANG 60.7473, 11.3316 282 / 21
Soplimkroken 13 2332 ÅSVANG 60.7465, 11.3336 282 / 1
Soplimkroken 15 2332 ÅSVANG 60.7472, 11.3328 282 / 32
Soplimkroken 18 2332 ÅSVANG 60.7479, 11.3325 282 / 19
Soplimkroken 22 2332 ÅSVANG 60.7492, 11.3309 282 / 7
Soplimkroken 34 2345 ÅDALSBRUK 60.7496, 11.3343 282 / 24
Soplimkroken 77 2345 ÅDALSBRUK 60.7515, 11.3372 242 / 2
Soplimkroken 85 2345 ÅDALSBRUK 60.7530, 11.3354 255 / 22
Soplimkroken 87 2345 ÅDALSBRUK 60.7533, 11.3354 255 / 23
Soplimkroken 89 2345 ÅDALSBRUK 60.7533, 11.3360 255 / 24
Soplimkroken 105 2345 ÅDALSBRUK 60.7548, 11.3354 255 / 27
Soplimkroken 107 2345 ÅDALSBRUK 60.7550, 11.3355 255 / 2
Soplimkroken 113 2332 ÅSVANG 60.7542, 11.3387 255 / 12
Soplimkroken 123 2345 ÅDALSBRUK 60.7562, 11.3355 255 / 3
Soplimkroken 155 2345 ÅDALSBRUK 60.7594, 11.3353 214 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken