Fjermestadvegen 16
4355 KVERNALAND

Fjermestadvegen 16, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjermestadvegen 16, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 241 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 404 FRØYLAND VEST
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

Fjermestadvegen

Fjermestadvegen er ein veg i Time kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 668.

Adressene i Fjermestadvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjermestadvegen 16 4355 KVERNALAND 58.7705, 5.7286 28 / 241
Fjermestadvegen 18 4355 KVERNALAND 58.7704, 5.7291 28 / 261
Fjermestadvegen 20 4355 KVERNALAND 58.7704, 5.7297 28 / 277
Fjermestadvegen 21 4355 KVERNALAND 58.7700, 5.7297 28 / 243
Fjermestadvegen 23 4355 KVERNALAND 58.7700, 5.7301 28 / 240
Fjermestadvegen 25 4355 KVERNALAND 58.7700, 5.7316 28 / 284
Fjermestadvegen 148 4355 KVERNALAND 58.7739, 5.7481 28 / 13
Fjermestadvegen 150 4355 KVERNALAND 58.7716, 5.7487 28 / 197
Fjermestadvegen 214 4355 KVERNALAND 58.7686, 5.7605 28 / 196
Fjermestadvegen 279 4355 KVERNALAND 58.7658, 5.7695 28 / 870
Fjermestadvegen 291 4355 KVERNALAND 58.7652, 5.7667 28 / 17
Fjermestadvegen 331 4355 KVERNALAND 58.7658, 5.7784 28 / 193
Fjermestadvegen 356 4355 KVERNALAND 58.7666, 5.7826 28 / 192
Fjermestadvegen 358 4355 KVERNALAND 58.7667, 5.7821 28 / 192
Fjermestadvegen 381 4355 KVERNALAND 58.7649, 5.7884 32 / 16
Fjermestadvegen 534 4355 KVERNALAND 58.7635, 5.8193 32 / 8
Fjermestadvegen 536 4355 KVERNALAND 58.7643, 5.8135 32 / 3
Fjermestadvegen 565 4355 KVERNALAND 58.7581, 5.8040 32 / 6
Fjermestadvegen 575 4355 KVERNALAND 58.7561, 5.8044 32 / 31
Fjermestadvegen 668 4330 ÅLGÅRD 58.7531, 5.8186 39 / 21

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken