Fjermestadsvingane 59
4355 KVERNALAND

Fjermestadsvingane 59, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjermestadsvingane 59, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 3 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 401 FJERMESTAD
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad:

Fjermestadsvingane

Fjermestadsvingane er ein veg i Time kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 59.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjermestadsvingane 2 4355 KVERNALAND 58.7704, 5.7992 32 / 14
Fjermestadsvingane 25 4355 KVERNALAND 58.7713, 5.8010 32 / 2
Fjermestadsvingane 40 4355 KVERNALAND 58.7728, 5.8080 32 / 2
Fjermestadsvingane 55 4355 KVERNALAND 58.7706, 5.8037 32 / 11
Fjermestadsvingane 57 4355 KVERNALAND 58.7705, 5.8042 32 / 11
Fjermestadsvingane 59 4355 KVERNALAND 58.7707, 5.8058 32 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken