Heggvegen 1
2340 LØTEN

Heggvegen 1, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Heggvegen 1, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 258 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løiten brænderi

Heggvegen

Heggvegen er ein veg i Løten kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Heggvegen 1 2340 LØTEN 60.8348, 11.3075 20 / 258
Heggvegen 4 2340 LØTEN 60.8342, 11.3068 20 / 270
Heggvegen 5 2340 LØTEN 60.8346, 11.3066 20 / 175
Heggvegen 6 2340 LØTEN 60.8340, 11.3063 20 / 237
Heggvegen 7 2340 LØTEN 60.8343, 11.3058 20 / 265
Heggvegen 8 2340 LØTEN 60.8338, 11.3060 20 / 147

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken