Nesveien 35B
1666 ROLVSØY

Nesveien 35B, 1666 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nesveien 35B, 1666 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1666 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 727 / 203 i 0106
  • Grunnkrins: 3202 NES
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Nesveien

Nesveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 63.

Adressene i Nesveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nesveien 1 1666 ROLVSØY 59.2662, 11.0207 727 / 1
Nesveien 7 1666 ROLVSØY 59.2653, 11.0207 728 / 44
Nesveien 8 1666 ROLVSØY 59.2650, 11.0216 727 / 475
Nesveien 8A 1666 ROLVSØY 59.2648, 11.0215 727 / 325
Nesveien 10 1666 ROLVSØY 59.2644, 11.0218 727 / 95
Nesveien 14 1666 ROLVSØY 59.2630, 11.0215 727 / 71
Nesveien 16 1666 ROLVSØY 59.2628, 11.0214 727 / 447
Nesveien 17 1666 ROLVSØY 59.2636, 11.0211 727 / 176
Nesveien 18 1666 ROLVSØY 59.2628, 11.0218 727 / 331
Nesveien 19 1666 ROLVSØY 59.2633, 11.0208 727 / 172
Nesveien 20 1666 ROLVSØY 59.2626, 11.0222 727 / 387
Nesveien 21 1666 ROLVSØY 59.2630, 11.0206 727 / 72
Nesveien 22 1666 ROLVSØY 59.2625, 11.0227 727 / 43
Nesveien 23 1666 ROLVSØY 59.2627, 11.0203 727 / 68
Nesveien 26 1666 ROLVSØY 59.2617, 11.0234 727 / 473
Nesveien 29 1666 ROLVSØY 59.2618, 11.0196 727 / 53
Nesveien 30 1666 ROLVSØY 59.2615, 11.0200 727 / 284
Nesveien 31 1666 ROLVSØY 59.2616, 11.0192 727 / 175
Nesveien 34 1666 ROLVSØY 59.2605, 11.0193 727 / 359
Nesveien 35A 1666 ROLVSØY 59.2610, 11.0188 727 / 203
Nesveien 35B 1666 ROLVSØY 59.2611, 11.0187 727 / 203
Nesveien 36 1666 ROLVSØY 59.2605, 11.0195 727 / 360
Nesveien 37 1666 ROLVSØY 59.2608, 11.0186 727 / 204
Nesveien 38 1666 ROLVSØY 59.2602, 11.0194 727 / 362
Nesveien 40 1666 ROLVSØY 59.2602, 11.0190 727 / 363
Nesveien 41 1666 ROLVSØY 59.2604, 11.0183 727 / 209
Nesveien 41A 1666 ROLVSØY 59.2603, 11.0182 727 / 212
Nesveien 43 1666 ROLVSØY 59.2601, 11.0181 727 / 211
Nesveien 45 1666 ROLVSØY 59.2600, 11.0179 727 / 442
Nesveien 47A 1666 ROLVSØY 59.2598, 11.0178 729 / 88
Nesveien 47B 1666 ROLVSØY 59.2598, 11.0176 729 / 88
Nesveien 49A 1666 ROLVSØY 59.2597, 11.0174 729 / 88
Nesveien 49B 1666 ROLVSØY 59.2597, 11.0173 729 / 88
Nesveien 49C 1666 ROLVSØY 59.2597, 11.0171 729 / 88
Nesveien 49D 1666 ROLVSØY 59.2597, 11.0170 729 / 88
Nesveien 49E 1666 ROLVSØY 59.2597, 11.0169 729 / 88
Nesveien 50 1666 ROLVSØY 59.2594, 11.0182 729 / 17
Nesveien 51A 1666 ROLVSØY 59.2599, 11.0168 729 / 88
Nesveien 51B 1666 ROLVSØY 59.2599, 11.0170 729 / 88
Nesveien 53A 1666 ROLVSØY 59.2599, 11.0167 729 / 88
Nesveien 53B 1666 ROLVSØY 59.2598, 11.0166 729 / 88
Nesveien 53C 1666 ROLVSØY 59.2598, 11.0165 729 / 88
Nesveien 56 1664 ROLVSØY 59.2592, 11.0139 732 / 66
Nesveien 63 1664 ROLVSØY 59.2589, 11.0126 728 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken