Venslivegen 11
2340 LØTEN

Venslivegen 11, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Venslivegen 11, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 18 i 0415
  • Grunnkrins: 201 KARUDHAGEN
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Venslivegen

Venslivegen er ein veg i Løten kommune med 62 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Venslivegen 2 2340 LØTEN 60.8207, 11.3300 18 / 57
Venslivegen 4 2340 LØTEN 60.8209, 11.3305 18 / 55
Venslivegen 6 2340 LØTEN 60.8209, 11.3310 18 / 54
Venslivegen 8 2340 LØTEN 60.8211, 11.3315 18 / 53
Venslivegen 10 2340 LØTEN 60.8212, 11.3320 18 / 52
Venslivegen 11 2340 LØTEN 60.8198, 11.3321 18 / 18
Venslivegen 12 2340 LØTEN 60.8213, 11.3325 18 / 51
Venslivegen 13 2340 LØTEN 60.8199, 11.3348 18 / 5
Venslivegen 14A 2340 LØTEN 60.8214, 11.3330 18 / 41
Venslivegen 14B 2340 LØTEN 60.8215, 11.3330 18 / 41
Venslivegen 14C 2340 LØTEN 60.8215, 11.3332 18 / 41
Venslivegen 15 2340 LØTEN 60.8212, 11.3359 204 / 22
Venslivegen 16A 2340 LØTEN 60.8216, 11.3337 18 / 42
Venslivegen 16B 2340 LØTEN 60.8217, 11.3338 18 / 42
Venslivegen 16C 2340 LØTEN 60.8217, 11.3339 18 / 42
Venslivegen 17 2340 LØTEN 60.8212, 11.3367 18 / 24
Venslivegen 19 2340 LØTEN 60.8216, 11.3370 18 / 63
Venslivegen 21 2340 LØTEN 60.8220, 11.3377 18 / 29
Venslivegen 22 2340 LØTEN 60.8225, 11.3385 18 / 38
Venslivegen 23 2340 LØTEN 60.8221, 11.3384 18 / 49
Venslivegen 24 2340 LØTEN 60.8225, 11.3391 18 / 36
Venslivegen 25 2340 LØTEN 60.8219, 11.3388 18 / 48
Venslivegen 26 2340 LØTEN 60.8225, 11.3396 18 / 37
Venslivegen 27 2340 LØTEN 60.8217, 11.3385 18 / 31
Venslivegen 28 2340 LØTEN 60.8225, 11.3401 18 / 35
Venslivegen 29 2340 LØTEN 60.8214, 11.3389 18 / 34
Venslivegen 30 2340 LØTEN 60.8226, 11.3408 18 / 60
Venslivegen 31 2340 LØTEN 60.8216, 11.3394 18 / 50
Venslivegen 32 2340 LØTEN 60.8228, 11.3409 18 / 65
Venslivegen 33 2340 LØTEN 60.8217, 11.3398 18 / 32
Venslivegen 34 2340 LØTEN 60.8227, 11.3401 18 / 69
Venslivegen 35 2340 LØTEN 60.8221, 11.3397 18 / 58
Venslivegen 36 2340 LØTEN 60.8228, 11.3420 23 / 96
Venslivegen 37 2340 LØTEN 60.8219, 11.3403 18 / 61
Venslivegen 38 2340 LØTEN 60.8224, 11.3414 23 / 97
Venslivegen 39 2340 LØTEN 60.8216, 11.3404 18 / 59
Venslivegen 40 2340 LØTEN 60.8223, 11.3422 23 / 72
Venslivegen 41 2340 LØTEN 60.8215, 11.3398 18 / 33
Venslivegen 42 2340 LØTEN 60.8222, 11.3427 23 / 73
Venslivegen 45 2340 LØTEN 60.8213, 11.3411 18 / 23
Venslivegen 47A 2340 LØTEN 60.8215, 11.3412 18 / 16
Venslivegen 47B 2340 LØTEN 60.8216, 11.3412 18 / 16
Venslivegen 47C 2340 LØTEN 60.8216, 11.3412 18 / 16
Venslivegen 47D 2340 LØTEN 60.8217, 11.3411 18 / 16
Venslivegen 47E 2340 LØTEN 60.8218, 11.3411 18 / 16
Venslivegen 47F 2340 LØTEN 60.8219, 11.3411 18 / 16
Venslivegen 47G 2340 LØTEN 60.8215, 11.3413 18 / 16
Venslivegen 47H 2340 LØTEN 60.8216, 11.3413 18 / 16
Venslivegen 47I 2340 LØTEN 60.8217, 11.3413 18 / 16
Venslivegen 47J 2340 LØTEN 60.8217, 11.3413 18 / 16
Venslivegen 47K 2340 LØTEN 60.8218, 11.3412 18 / 16
Venslivegen 47L 2340 LØTEN 60.8219, 11.3412 18 / 16
Venslivegen 49 2340 LØTEN 60.8221, 11.3413 18 / 43
Venslivegen 51A 2340 LØTEN 60.8220, 11.3418 18 / 16
Venslivegen 51B 2340 LØTEN 60.8220, 11.3419 18 / 16
Venslivegen 51C 2340 LØTEN 60.8219, 11.3420 18 / 16
Venslivegen 51D 2340 LØTEN 60.8219, 11.3422 18 / 16
Venslivegen 51E 2340 LØTEN 60.8220, 11.3417 18 / 16
Venslivegen 51F 2340 LØTEN 60.8219, 11.3419 18 / 16
Venslivegen 51G 2340 LØTEN 60.8219, 11.3420 18 / 16
Venslivegen 51H 2340 LØTEN 60.8219, 11.3421 18 / 16
Venslivegen 53 2340 LØTEN 60.8217, 11.3427 23 / 78

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken