Kildevegen 10B
2340 LØTEN

Kildevegen 10B, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kildevegen 10B, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 384 i 0415
  • Grunnkrins: 202 KILDE
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Kildevegen

Kildevegen er ein veg i Løten kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kildevegen 1 2340 LØTEN 60.8175, 11.3439 196 / 15
Kildevegen 2 2340 LØTEN 60.8172, 11.3417 196 / 57
Kildevegen 4 2340 LØTEN 60.8175, 11.3418 196 / 23
Kildevegen 5 2340 LØTEN 60.8187, 11.3453 196 / 70
Kildevegen 6A 2340 LØTEN 60.8177, 11.3423 196 / 350
Kildevegen 6B 2340 LØTEN 60.8177, 11.3422 196 / 350
Kildevegen 6C 2340 LØTEN 60.8178, 11.3421 196 / 350
Kildevegen 7 2340 LØTEN 60.8189, 11.3459 196 / 72
Kildevegen 8 2340 LØTEN 60.8180, 11.3425 196 / 21
Kildevegen 9 2340 LØTEN 60.8192, 11.3465 196 / 104
Kildevegen 10A 2340 LØTEN 60.8182, 11.3429 196 / 38
Kildevegen 10B 2340 LØTEN 60.8183, 11.3432 196 / 384
Kildevegen 11 2340 LØTEN 60.8195, 11.3467 196 / 103
Kildevegen 12 2340 LØTEN 60.8189, 11.3435 196 / 5
Kildevegen 13A 2340 LØTEN 60.8197, 11.3473 20 / 16
Kildevegen 13B 2340 LØTEN 60.8197, 11.3474 20 / 16
Kildevegen 14 2340 LØTEN 60.8190, 11.3440 196 / 7
Kildevegen 15 2340 LØTEN 60.8200, 11.3481 20 / 22
Kildevegen 16 2340 LØTEN 60.8200, 11.3465 20 / 275
Kildevegen 17A 2340 LØTEN 60.8201, 11.3487 20 / 55
Kildevegen 17B 2340 LØTEN 60.8201, 11.3487 20 / 55
Kildevegen 19 2340 LØTEN 60.8203, 11.3505 20 / 50
Kildevegen 21 2340 LØTEN 60.8202, 11.3512 20 / 38
Kildevegen 23 2340 LØTEN 60.8202, 11.3518 20 / 37
Kildevegen 24 2340 LØTEN 60.8206, 11.3489 20 / 13
Kildevegen 25 2340 LØTEN 60.8202, 11.3523 20 / 12
Kildevegen 26 2340 LØTEN 60.8208, 11.3500 20 / 32
Kildevegen 29 2340 LØTEN 60.8203, 11.3543 20 / 66
Kildevegen 30 2340 LØTEN 60.8205, 11.3533 20 / 57
Kildevegen 32 2340 LØTEN 60.8207, 11.3535 20 / 29
Kildevegen 34 2340 LØTEN 60.8210, 11.3536 20 / 30
Kildevegen 36 2340 LØTEN 60.8213, 11.3537 20 / 31
Kildevegen 38 2340 LØTEN 60.8215, 11.3538 20 / 35
Kildevegen 40 2340 LØTEN 60.8218, 11.3539 20 / 34
Kildevegen 42 2340 LØTEN 60.8220, 11.3539 20 / 58
Kildevegen 44 2340 LØTEN 60.8223, 11.3541 20 / 59

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken