Gaustadvegen 26
2344 ILSENG

Gaustadvegen 26, 2344 ILSENG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gaustadvegen 26, 2344 ILSENG:

  • Postnummer: 2344 ILSENG
  • Gards-/bruksnummer: 232 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 409 SKJERVE
  • Valkrins: 6 ILSENG
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Gaustadvegen

Gaustadvegen er ein veg i Stange kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 22 til 425.

Adressene i Gaustadvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gaustadvegen 22 2344 ILSENG 60.7556, 11.2648 232 / 1
Gaustadvegen 24 2344 ILSENG 60.7559, 11.2647 232 / 1
Gaustadvegen 26 2344 ILSENG 60.7561, 11.2643 232 / 1
Gaustadvegen 66 2344 ILSENG 60.7578, 11.2611 233 / 1
Gaustadvegen 125 2344 ILSENG 60.7627, 11.2644 234 / 1
Gaustadvegen 174 2344 ILSENG 60.7670, 11.2600 236 / 1
Gaustadvegen 187 2344 ILSENG 60.7678, 11.2660 234 / 29
Gaustadvegen 189 2344 ILSENG 60.7681, 11.2661 234 / 6
Gaustadvegen 197 2344 ILSENG 60.7688, 11.2668 234 / 8
Gaustadvegen 204 2344 ILSENG 60.7701, 11.2634 236 / 50
Gaustadvegen 206 2344 ILSENG 60.7703, 11.2634 236 / 51
Gaustadvegen 208 2344 ILSENG 60.7698, 11.2648 234 / 30
Gaustadvegen 210 2344 ILSENG 60.7697, 11.2656 234 / 9
Gaustadvegen 230 2344 ILSENG 60.7717, 11.2652 234 / 10
Gaustadvegen 232 2344 ILSENG 60.7721, 11.2640 234 / 10
Gaustadvegen 238 2345 ÅDALSBRUK 60.7729, 11.2655 234 / 23
Gaustadvegen 240 2345 ÅDALSBRUK 60.7728, 11.2652 234 / 35
Gaustadvegen 242 2345 ÅDALSBRUK 60.7730, 11.2647 234 / 28
Gaustadvegen 243 2345 ÅDALSBRUK 60.7725, 11.2676 234 / 25
Gaustadvegen 246 2345 ÅDALSBRUK 60.7731, 11.2659 234 / 22
Gaustadvegen 248 2345 ÅDALSBRUK 60.7735, 11.2658 234 / 26
Gaustadvegen 257 2345 ÅDALSBRUK 60.7740, 11.2670 234 / 20
Gaustadvegen 275 2345 ÅDALSBRUK 60.7755, 11.2683 234 / 17
Gaustadvegen 276 2345 ÅDALSBRUK 60.7755, 11.2670 234 / 13
Gaustadvegen 277 2345 ÅDALSBRUK 60.7755, 11.2687 234 / 2
Gaustadvegen 301 2345 ÅDALSBRUK 60.7778, 11.2715 242 / 3
Gaustadvegen 303 2345 ÅDALSBRUK 60.7779, 11.2720 242 / 3
Gaustadvegen 333 2345 ÅDALSBRUK 60.7795, 11.2785 243 / 1
Gaustadvegen 335 2345 ÅDALSBRUK 60.7783, 11.2832 243 / 1
Gaustadvegen 337 2345 ÅDALSBRUK 60.7786, 11.2838 243 / 1
Gaustadvegen 339 2345 ÅDALSBRUK 60.7804, 11.2733 242 / 3
Gaustadvegen 371 2345 ÅDALSBRUK 60.7823, 11.2774 242 / 1
Gaustadvegen 372 2345 ÅDALSBRUK 60.7830, 11.2702 242 / 1
Gaustadvegen 373 2345 ÅDALSBRUK 60.7841, 11.2865 244 / 9
Gaustadvegen 407 2345 ÅDALSBRUK 60.7862, 11.2732 242 / 1
Gaustadvegen 425 2345 ÅDALSBRUK 60.7880, 11.2727 242 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken