Sundveien 6C
1397 NESØYA

Sundveien 6C, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sundveien 6C, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 1780 i 0220
  • Grunnkrins: 101 HALSÅSEN
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Sundveien

Sundveien er ein veg i Asker kommune med 83 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundveien 1A 1397 NESØYA 59.8792, 10.5210 40 / 54
Sundveien 1B 1397 NESØYA 59.8790, 10.5203 40 / 54
Sundveien 2 1397 NESØYA 59.8783, 10.5199 40 / 181
Sundveien 3 1397 NESØYA 59.8787, 10.5195 40 / 181
Sundveien 4A 1397 NESØYA 59.8778, 10.5195 40 / 218
Sundveien 4B 1397 NESØYA 59.8777, 10.5195 40 / 218
Sundveien 4C 1397 NESØYA 59.8775, 10.5191 40 / 218
Sundveien 4D 1397 NESØYA 59.8778, 10.5188 40 / 218
Sundveien 5 1397 NESØYA 59.8783, 10.5191 40 / 179
Sundveien 6A 1397 NESØYA 59.8776, 10.5184 40 / 559
Sundveien 6B 1397 NESØYA 59.8773, 10.5185 40 / 1752
Sundveien 6C 1397 NESØYA 59.8773, 10.5181 40 / 1780
Sundveien 6D 1397 NESØYA 59.8772, 10.5179 40 / 1779
Sundveien 7A 1397 NESØYA 59.8778, 10.5182 40 / 797
Sundveien 7B 1397 NESØYA 59.8777, 10.5180 40 / 170
Sundveien 7C 1397 NESØYA 59.8777, 10.5178 40 / 170
Sundveien 8 1397 NESØYA 59.8771, 10.5177 40 / 55
Sundveien 9A 1397 NESØYA 59.8778, 10.5172 40 / 941
Sundveien 9B 1397 NESØYA 59.8776, 10.5172 40 / 942
Sundveien 9C 1397 NESØYA 59.8774, 10.5172 40 / 943
Sundveien 9D 1397 NESØYA 59.8773, 10.5171 40 / 1197
Sundveien 10 1397 NESØYA 59.8769, 10.5174 40 / 860
Sundveien 11A 1397 NESØYA 59.8779, 10.5164 40 / 23
Sundveien 11B 1397 NESØYA 59.8777, 10.5161 40 / 939
Sundveien 11C 1397 NESØYA 59.8776, 10.5165 40 / 938
Sundveien 12 1397 NESØYA 59.8768, 10.5172 40 / 1191
Sundveien 13A 1397 NESØYA 59.8775, 10.5160 40 / 1043
Sundveien 13B 1397 NESØYA 59.8775, 10.5163 40 / 948
Sundveien 13C 1397 NESØYA 59.8773, 10.5165 40 / 947
Sundveien 13D 1397 NESØYA 59.8771, 10.5166 40 / 946
Sundveien 13E 1397 NESØYA 59.8770, 10.5166 40 / 1044
Sundveien 14A 1397 NESØYA 59.8765, 10.5161 40 / 604
Sundveien 14B 1397 NESØYA 59.8765, 10.5159 40 / 604
Sundveien 14C 1397 NESØYA 59.8766, 10.5158 40 / 604
Sundveien 14D 1397 NESØYA 59.8766, 10.5157 40 / 604
Sundveien 15A 1397 NESØYA 59.8777, 10.5154 40 / 208
Sundveien 15B 1397 NESØYA 59.8771, 10.5159 40 / 1481
Sundveien 15C 1397 NESØYA 59.8771, 10.5155 40 / 1641
Sundveien 15D 1397 NESØYA 59.8773, 10.5153 40 / 208
Sundveien 17A 1397 NESØYA 59.8771, 10.5146 40 / 246
Sundveien 17B 1397 NESØYA 59.8773, 10.5145 40 / 1552
Sundveien 17C 1397 NESØYA 59.8775, 10.5145 40 / 1553
Sundveien 17D 1397 NESØYA 59.8777, 10.5143 40 / 1554
Sundveien 17E 1397 NESØYA 59.8778, 10.5147 40 / 1555
Sundveien 19A 1397 NESØYA 59.8771, 10.5140 40 / 742
Sundveien 19B 1397 NESØYA 59.8775, 10.5139 40 / 1694
Sundveien 19C 1397 NESØYA 59.8774, 10.5136 40 / 335
Sundveien 19D 1397 NESØYA 59.8773, 10.5132 40 / 1693
Sundveien 21A 1397 NESØYA 59.8771, 10.5128 40 / 334
Sundveien 21B 1397 NESØYA 59.8772, 10.5129 40 / 821
Sundveien 21C 1397 NESØYA 59.8769, 10.5129 40 / 863
Sundveien 23A 1397 NESØYA 59.8768, 10.5126 40 / 1639
Sundveien 23B 1397 NESØYA 59.8770, 10.5123 40 / 598
Sundveien 25A 1397 NESØYA 59.8768, 10.5117 40 / 597
Sundveien 27 1397 NESØYA 59.8767, 10.5114 40 / 596
Sundveien 28 1397 NESØYA 59.8760, 10.5111 40 / 1536
Sundveien 29A 1397 NESØYA 59.8764, 10.5109 40 / 595
Sundveien 29B 1397 NESØYA 59.8765, 10.5105 40 / 1658
Sundveien 30 1397 NESØYA 59.8759, 10.5106 40 / 1535
Sundveien 31A 1397 NESØYA 59.8763, 10.5103 40 / 594
Sundveien 31B 1397 NESØYA 59.8764, 10.5101 40 / 1804
Sundveien 32 1397 NESØYA 59.8759, 10.5100 40 / 1534
Sundveien 33A 1397 NESØYA 59.8762, 10.5098 40 / 593
Sundveien 33B 1397 NESØYA 59.8764, 10.5094 40 / 1850
Sundveien 35A 1397 NESØYA 59.8759, 10.5091 40 / 892
Sundveien 35B 1397 NESØYA 59.8762, 10.5090 40 / 893
Sundveien 35C 1397 NESØYA 59.8763, 10.5088 40 / 322
Sundveien 37 1397 NESØYA 59.8759, 10.5082 40 / 59
Sundveien 39 1397 NESØYA 59.8758, 10.5088 40 / 631
Sundveien 41A 1397 NESØYA 59.8758, 10.5075 40 / 1794
Sundveien 41B 1397 NESØYA 59.8759, 10.5075 40 / 1794
Sundveien 41C 1397 NESØYA 59.8760, 10.5077 40 / 1793
Sundveien 41D 1397 NESØYA 59.8761, 10.5077 40 / 1793
Sundveien 43A 1397 NESØYA 59.8756, 10.5076 40 / 618
Sundveien 43B 1397 NESØYA 59.8756, 10.5076 40 / 618
Sundveien 43C 1397 NESØYA 59.8755, 10.5078 40 / 618
Sundveien 45 1397 NESØYA 59.8755, 10.5083 40 / 634
Sundveien 47A 1397 NESØYA 59.8751, 10.5079 40 / 599
Sundveien 47B 1397 NESØYA 59.8750, 10.5079 40 / 599
Sundveien 47C 1397 NESØYA 59.8750, 10.5080 40 / 599
Sundveien 47D 1397 NESØYA 59.8751, 10.5080 40 / 599
Sundveien 49 1397 NESØYA 59.8748, 10.5081 40 / 601
Sundveien 51 1397 NESØYA 59.8747, 10.5081 40 / 601

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken