Brovollvegen 2
2345 ÅDALSBRUK

Brovollvegen 2, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brovollvegen 2, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 273 / 99 i 0415
  • Grunnkrins: 104 BROVOLD
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Brovollvegen

Brovollvegen er ein veg i Løten kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 271.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brovollvegen 1 2345 ÅDALSBRUK 60.7874, 11.3486 226 / 9
Brovollvegen 2 2345 ÅDALSBRUK 60.7878, 11.3486 273 / 99
Brovollvegen 3 2345 ÅDALSBRUK 60.7870, 11.3490 226 / 10
Brovollvegen 12 2345 ÅDALSBRUK 60.7876, 11.3504 273 / 251
Brovollvegen 14 2345 ÅDALSBRUK 60.7875, 11.3509 273 / 220
Brovollvegen 15 2345 ÅDALSBRUK 60.7870, 11.3512 226 / 7
Brovollvegen 16 2345 ÅDALSBRUK 60.7874, 11.3514 273 / 275
Brovollvegen 18 2345 ÅDALSBRUK 60.7873, 11.3519 273 / 225
Brovollvegen 20 2345 ÅDALSBRUK 60.7873, 11.3524 273 / 220
Brovollvegen 22 2345 ÅDALSBRUK 60.7872, 11.3530 273 / 264
Brovollvegen 24 2345 ÅDALSBRUK 60.7871, 11.3540 273 / 282
Brovollvegen 31 2345 ÅDALSBRUK 60.7866, 11.3533 225 / 2
Brovollvegen 50 2345 ÅDALSBRUK 60.7862, 11.3559 225 / 4
Brovollvegen 70 2345 ÅDALSBRUK 60.7854, 11.3590 225 / 1
Brovollvegen 71 2345 ÅDALSBRUK 60.7818, 11.3640 232 / 9
Brovollvegen 73 2345 ÅDALSBRUK 60.7807, 11.3649 232 / 1
Brovollvegen 77 2345 ÅDALSBRUK 60.7821, 11.3643 232 / 9
Brovollvegen 155 2345 ÅDALSBRUK 60.7807, 11.3719 232 / 4
Brovollvegen 175 2345 ÅDALSBRUK 60.7809, 11.3750 232 / 8
Brovollvegen 270 2345 ÅDALSBRUK 60.7814, 11.3925 235 / 1
Brovollvegen 271 2345 ÅDALSBRUK 60.7809, 11.3928 235 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken