Nordbybråten 8
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Nordbybråten 8, 1592 VÅLER I ØSTFOLD er ei adresse i Våler.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordbybråten 8, 1592 VÅLER I ØSTFOLD:

  • Postnummer: 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Gards-/bruksnummer: 65 / 17 i 0137 Våler
  • Grunnkrins: 106 BJERKE
  • Valkrins: 2 VÅLER
  • Kyrkjesogn: 2040501 Våler
  • Tettstad:

Nordbybråten

Nordbybråten er ein veg i Våler kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordbybråten 2 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4906, 10.9214 65 / 33
Nordbybråten 4 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4909, 10.9219 65 / 17
Nordbybråten 6 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4912, 10.9221 65 / 17
Nordbybråten 8 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4909, 10.9215 65 / 17
Nordbybråten 9 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4908, 10.9208 65 / 34
Nordbybråten 10 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4911, 10.9216 65 / 17
Nordbybråten 11 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4909, 10.9202 65 / 30
Nordbybråten 12 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4914, 10.9223 65 / 17
Nordbybråten 13 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4909, 10.9197 65 / 36
Nordbybråten 14 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4920, 10.9223 65 / 17
Nordbybråten 15 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4913, 10.9205 65 / 37
Nordbybråten 16 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4926, 10.9224 65 / 17
Nordbybråten 17 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4915, 10.9205 65 / 37
Nordbybråten 18 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4930, 10.9219 65 / 17
Nordbybråten 21 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4922, 10.9210 65 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken