Hammardamvegen 276
2340 LØTEN

Hammardamvegen 276, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hammardamvegen 276, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 273 / 220 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 104 BROVOLD
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Hammardamvegen

Hammardamvegen er ein veg i Løten kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 49 til 280.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hammardamvegen 49 2340 LØTEN 60.7999, 11.3836 188 / 8
Hammardamvegen 59 2340 LØTEN 60.7992, 1,000.0000 188 / 19
Hammardamvegen 140 2340 LØTEN 60.7937, 11.3922 273 / 220
Hammardamvegen 182 2340 LØTEN 60.7913, 11.3992 236 / 1
Hammardamvegen 230 2340 LØTEN 60.7881, 11.4051 273 / 220
Hammardamvegen 271 2340 LØTEN 60.7845, 11.4082 237 / 1
Hammardamvegen 274 2340 LØTEN 60.7864, 11.4099 273 / 220
Hammardamvegen 276 2340 LØTEN 60.7863, 11.4109 273 / 220
Hammardamvegen 278 2340 LØTEN 60.7862, 11.4102 273 / 220
Hammardamvegen 280 2340 LØTEN 60.7845, 11.4092 237 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken