Solbergvegen 95
2340 LØTEN

Solbergvegen 95, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solbergvegen 95, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 256 / 51 i 0415
  • Grunnkrins: 101 SOLBAKKEN
  • Valkrins: 6 OSET
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Solbergvegen

Solbergvegen er ein veg i Løten kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 135.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solbergvegen 1 2340 LØTEN 60.7545, 11.5656 256 / 42
Solbergvegen 2 2340 LØTEN 60.7556, 11.5650 256 / 29
Solbergvegen 4 2340 LØTEN 60.7550, 1,000.0000 256 / 43
Solbergvegen 6 2340 LØTEN 60.7580, 11.5702 255 / 9
Solbergvegen 8 2340 LØTEN 60.7586, 11.5748 255 / 28
Solbergvegen 10 2340 LØTEN 60.7578, 11.5752 255 / 29
Solbergvegen 12 2340 LØTEN 60.7573, 11.5730 255 / 16
Solbergvegen 14 2340 LØTEN 60.7567, 11.5679 255 / 37
Solbergvegen 16 2340 LØTEN 60.7561, 11.5680 255 / 32
Solbergvegen 18 2340 LØTEN 60.7558, 11.5694 255 / 34
Solbergvegen 20 2340 LØTEN 60.7553, 11.5694 255 / 36
Solbergvegen 22 2340 LØTEN 60.7554, 11.5685 255 / 35
Solbergvegen 32 2340 LØTEN 60.7547, 11.5682 255 / 26
Solbergvegen 38 2340 LØTEN 60.7539, 11.5707 255 / 30
Solbergvegen 40 2340 LØTEN 60.7538, 11.5712 255 / 24
Solbergvegen 41 2340 LØTEN 60.7526, 11.5705 256 / 47
Solbergvegen 42 2340 LØTEN 60.7534, 11.5715 255 / 31
Solbergvegen 51 2340 LØTEN 60.7521, 11.5713 256 / 1
Solbergvegen 65 2340 LØTEN 60.7519, 11.5742 256 / 34
Solbergvegen 67 2340 LØTEN 60.7518, 11.5748 256 / 41
Solbergvegen 93 2340 LØTEN 60.7497, 11.5761 256 / 14
Solbergvegen 94 2340 LØTEN 60.7504, 11.5784 256 / 16
Solbergvegen 95 2340 LØTEN 60.7496, 11.5779 256 / 51
Solbergvegen 109 2340 LØTEN 60.7492, 11.5794 273 / 268
Solbergvegen 115 2340 LØTEN 60.7494, 11.5815 256 / 69
Solbergvegen 135 2340 LØTEN 60.7503, 11.5875 273 / 220

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken