Fjermestadvegen 639
4330 ÅLGÅRD

Fjermestadvegen 639, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjermestadvegen 639, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 405 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 107 EDLAND
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad:

Fjermestadvegen

Fjermestadvegen er ein veg i Gjesdal kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 600 til 639.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjermestadvegen 600 4330 ÅLGÅRD 58.7568, 5.8112 5 / 150
Fjermestadvegen 602 4330 ÅLGÅRD 58.7572, 5.8117 5 / 150
Fjermestadvegen 604 4330 ÅLGÅRD 58.7574, 5.8124 5 / 150
Fjermestadvegen 606 4330 ÅLGÅRD 58.7574, 5.8162 5 / 205
Fjermestadvegen 608 4330 ÅLGÅRD 58.7570, 5.8163 5 / 205
Fjermestadvegen 639 4330 ÅLGÅRD 58.7535, 5.8142 5 / 405

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken