Barliveien 2
4330 ÅLGÅRD

Barliveien 2, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Barliveien 2, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 251 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 105 OPSTAD
  • Valkrins: 2 OPSTAD/BÆRLAND
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Barliveien

Barliveien er ein veg i Gjesdal kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Barliveien 1 4330 ÅLGÅRD 58.7768, 5.8273 6 / 121
Barliveien 2 4330 ÅLGÅRD 58.7767, 5.8279 6 / 251
Barliveien 4 4330 ÅLGÅRD 58.7766, 5.8281 6 / 252
Barliveien 5 4330 ÅLGÅRD 58.7761, 5.8281 6 / 431
Barliveien 6 4330 ÅLGÅRD 58.7764, 5.8285 6 / 253
Barliveien 8 4330 ÅLGÅRD 58.7763, 5.8288 6 / 256
Barliveien 10 4330 ÅLGÅRD 58.7762, 5.8290 6 / 257
Barliveien 11 4330 ÅLGÅRD 58.7751, 5.8291 6 / 282
Barliveien 12 4330 ÅLGÅRD 58.7754, 5.8291 6 / 293
Barliveien 13 4330 ÅLGÅRD 58.7751, 5.8294 6 / 283
Barliveien 14 4330 ÅLGÅRD 58.7756, 5.8295 6 / 292
Barliveien 15 4330 ÅLGÅRD 58.7751, 5.8295 6 / 284
Barliveien 16 4330 ÅLGÅRD 58.7754, 5.8297 6 / 291
Barliveien 17 4330 ÅLGÅRD 58.7750, 5.8297 6 / 285
Barliveien 18 4330 ÅLGÅRD 58.7753, 5.8296 6 / 294
Barliveien 19 4330 ÅLGÅRD 58.7750, 5.8298 6 / 286
Barliveien 20 4330 ÅLGÅRD 58.7752, 5.8299 6 / 290
Barliveien 21 4330 ÅLGÅRD 58.7749, 5.8300 6 / 287
Barliveien 22 4330 ÅLGÅRD 58.7751, 5.8301 6 / 289
Barliveien 23 4330 ÅLGÅRD 58.7749, 5.8301 6 / 288

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken