Brattbakken 1A
4330 ÅLGÅRD

Brattbakken 1A, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brattbakken 1A, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 467 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 101 SENTRUM
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Brattbakken

Brattbakken er ein veg i Gjesdal kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brattbakken 1 4330 ÅLGÅRD 58.7674, 5.8462 5 / 530
Brattbakken 1A 4330 ÅLGÅRD 58.7673, 5.8459 5 / 467
Brattbakken 2 4330 ÅLGÅRD 58.7673, 5.8467 5 / 244
Brattbakken 3 4330 ÅLGÅRD 58.7671, 5.8456 5 / 408
Brattbakken 4 4330 ÅLGÅRD 58.7671, 5.8464 5 / 245
Brattbakken 6 4330 ÅLGÅRD 58.7670, 5.8462 5 / 246

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken