Friggs gate 12
4330 ÅLGÅRD

Friggs gate 12, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Friggs gate 12, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 523 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 101 SENTRUM
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken