Hogstadbakken 9
4330 ÅLGÅRD

Hogstadbakken 9, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hogstadbakken 9, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 17 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 106 BERLAND
  • Valkrins: 1 ÅLGÅRD
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Hogstadbakken

Hogstadbakken er ein veg i Gjesdal kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hogstadbakken 1 4330 ÅLGÅRD 58.7684, 5.8447 5 / 280
Hogstadbakken 2 4330 ÅLGÅRD 58.7683, 5.8449 5 / 104
Hogstadbakken 4 4330 ÅLGÅRD 58.7681, 5.8448 5 / 546
Hogstadbakken 5 4330 ÅLGÅRD 58.7686, 5.8442 5 / 206
Hogstadbakken 6 4330 ÅLGÅRD 58.7678, 5.8450 5 / 343
Hogstadbakken 7 4330 ÅLGÅRD 58.7684, 5.8442 5 / 128
Hogstadbakken 8 4330 ÅLGÅRD 58.7680, 5.8443 5 / 109
Hogstadbakken 9 4330 ÅLGÅRD 58.7682, 5.8438 6 / 17
Hogstadbakken 10 4330 ÅLGÅRD 58.7677, 5.8444 5 / 573
Hogstadbakken 11 4330 ÅLGÅRD 58.7680, 5.8438 6 / 10
Hogstadbakken 12 4330 ÅLGÅRD 58.7675, 5.8444 5 / 574
Hogstadbakken 13 4330 ÅLGÅRD 58.7678, 5.8437 6 / 142
Hogstadbakken 14 4330 ÅLGÅRD 58.7674, 5.8439 6 / 144
Hogstadbakken 15 4330 ÅLGÅRD 58.7680, 5.8434 6 / 22
Hogstadbakken 16 4330 ÅLGÅRD 58.7675, 5.8437 6 / 210
Hogstadbakken 18 4330 ÅLGÅRD 58.7675, 5.8434 6 / 211
Hogstadbakken 20A 4330 ÅLGÅRD 58.7677, 5.8433 6 / 120
Hogstadbakken 20B 4330 ÅLGÅRD 58.7676, 5.8432 6 / 120
Hogstadbakken 20C 4330 ÅLGÅRD 58.7677, 5.8431 6 / 120
Hogstadbakken 20D 4330 ÅLGÅRD 58.7676, 5.8430 6 / 120

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken