Holmaveien 8
4330 ÅLGÅRD

Holmaveien 8, 4330 ÅLGÅRD er ei adresse i Gjesdal.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmaveien 8, 4330 ÅLGÅRD:

  • Postnummer: 4330 ÅLGÅRD
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 97 i 1122 Gjesdal
  • Grunnkrins: 105 OPSTAD
  • Valkrins: 2 OPSTAD/BÆRLAND
  • Kyrkjesogn: 6030502 Ålgård
  • Tettstad: Ålgård/Figgjo

Holmaveien

Holmaveien er ein veg i Gjesdal kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmaveien 1 4330 ÅLGÅRD 58.7730, 5.8398 6 / 922
Holmaveien 2A 4330 ÅLGÅRD 58.7727, 5.8401 6 / 918
Holmaveien 2B 4330 ÅLGÅRD 58.7725, 5.8399 6 / 919
Holmaveien 2C 4330 ÅLGÅRD 58.7724, 5.8397 6 / 920
Holmaveien 3 4330 ÅLGÅRD 58.7731, 5.8397 6 / 923
Holmaveien 4 4330 ÅLGÅRD 58.7723, 5.8393 6 / 84
Holmaveien 5 4330 ÅLGÅRD 58.7733, 5.8396 6 / 924
Holmaveien 6 4330 ÅLGÅRD 58.7722, 5.8391 6 / 5
Holmaveien 7 4330 ÅLGÅRD 58.7735, 5.8393 6 / 879
Holmaveien 8 4330 ÅLGÅRD 58.7720, 5.8388 6 / 97
Holmaveien 9 4330 ÅLGÅRD 58.7738, 5.8390 6 / 925
Holmaveien 10 4330 ÅLGÅRD 58.7717, 5.8386 6 / 9
Holmaveien 10A 4330 ÅLGÅRD 58.7718, 5.8389 6 / 1146
Holmaveien 11 4330 ÅLGÅRD 58.7737, 5.8391 6 / 926
Holmaveien 12A 4330 ÅLGÅRD 58.7715, 5.8378 6 / 13
Holmaveien 12B 4330 ÅLGÅRD 58.7713, 5.8378 6 / 989
Holmaveien 13 4330 ÅLGÅRD 58.7733, 5.8391 6 / 927
Holmaveien 14 4330 ÅLGÅRD 58.7725, 5.8393 6 / 935
Holmaveien 15 4330 ÅLGÅRD 58.7731, 5.8392 6 / 928
Holmaveien 16 4330 ÅLGÅRD 58.7726, 5.8395 6 / 934
Holmaveien 17 4330 ÅLGÅRD 58.7730, 5.8390 6 / 929
Holmaveien 18 4330 ÅLGÅRD 58.7728, 5.8398 6 / 921
Holmaveien 19 4330 ÅLGÅRD 58.7728, 5.8390 6 / 930
Holmaveien 21 4330 ÅLGÅRD 58.7726, 5.8390 6 / 931

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken